Visionær og faglig stærk teamleder til Plejecenter Bogense

Ansøgningsfrist d. 24.01.2021

– gerne en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent

Nordfyns Kommune styrker fagligheden på plejecentrene. Det gør vi bl.a. ved at ansætte en teamleder, der får til hovedopgave at sikre den fortsatte faglige udvikling ved at være tæt på daglig praksis i hverdagen.
Så er du interesseret i personaleledelse og er du faglig stærk, kan du arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering ud fra principperne bag personcentreret omsorg og har du erfaring med at inddrage pårørende og anvende deres viden i omsorgen for den ældre beboer, - så er du måske vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat fra den 1.marts 2021 eller snarest.

Plejecenter Bogense består af to plejecentre; Møllehaven og Søbo. Lederteamet består, på nuværende tidspunkt, af en centerleder og en teamleder og nu supplerer vi med endnu en teamleder, som primært skal arbejde på Plejecenter Møllehaven. I lederteamet sætter vi fælles mål og laver handleplaner for, hvordan vi vil nå de mål vi sætter og hvilken effekt vi ønsker at få skabt. Vi samarbejder tæt og giver hinanden sparring. Der er til plejecentrene tilknyttet en vagtplanlægger, der sikrer det daglige fremmøde og en administrativ medarbejder, der hjælper os med løsning af forskellige administrative opgaver.

Plejecenter Møllehaven består af 2 teams, med hver 2 huse og 10 beboere i hvert hus. I hvert team er der ca. 18 social- og sundhedsmedarbejdere fordelt på dag, aften og natpersonale. Her ud over er der elever og studerende.
Der er sygeplejerske og ergoterapeut tilknyttet dagligt. Endvidere har vi køkkenpersonale, der sørger for god mad alle dage, og vi har flere tilknyttet i fleksjob og nyder god gavn af deres arbejdskraft. Plejecentret har frivillige tilknyttet, og vi har et godt samarbejde med ”Møllehavens venner”, der (når vi ikke har Corona-restriktioner) gør et stort arbejde med forskellige aktiviteter for vores beboere.

Vi arbejder ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, hvilket betyder, at vi samarbejder og inddrager eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre et sammenhængende borgerforløb.
Vi støtter borgerens daglige livsførelse og aktiviteter, således at borgeren kan bevare sin identitet og livskvalitet. Vi har stor opmærksomhed på, at den ældre bevarer sine evner og udnytter egne ressourcer. Vi har fokus på tværfaglig læring, samarbejde og opgaveløsning på tværs af faggrupper. Vi har et godt samarbejde med vores kommunale demensrådgivere og vi samarbejder tæt med medarbejderne i klippekortsordningen.

Vi har adresse på Møllehaven 24, 5400 Bogense som er i udkanten af byen, tæt ved grønne områder og golfbane og tæt på busstoppested.

Plejecenterområde Bogense er en del af afdelingen Aktiv Pleje og Omsorg, der foruden plejecenterområdet også huser hjemmeplejen og uddannelsesområdet.
APO er Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens største personalemæssige område, og dermed en vigtig ressource i opfyldelse af Nordfyns Kommunes Vision 2021 og implementering af Velfærd-og Værdighedspolitikken.
Som teamleder bliver du en del af såvel det lille lederteam i Bogense som den store ledergruppe i APO og du skal på tværs af afdelingen også indgå i arbejdsgrupper, der til stadighed udvikler hele afdelingen.
Som teamleder, skal du have et ønske om at arbejde med implementering og udvikling med udgangspunkt i daglig praksis. Du skal således have et ønske om, at deltage i dagligdagens opgaver og kunne udøve faglig udvikling med udgangspunkt i praksis.

Vi forventer, at du
 • har en sundhedsfaglig uddannelse, og lyst til lederopgaver
 • har en diplomuddannelse i ledelse, eller lyst til at tage en
 • har lyst til at være med til at præge udviklingen på vores plejecentre
 • vil arbejde med faglig udvikling ved at gå foran i praksis
 • trives med en foranderlig hverdag og kan håndtere dagligdagens udfordringer
 • har en anerkendende tilgang og kan sætte en meningsfuld og tydelig retning.
Vi tilbyder:
 • en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, effektivitet og målrettethed
 • et job med rig mulighed for personligt lederskab og ledelsesmæssig udvikling
 • medarbejdere og kollegaer, der er stærkt motiveret for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø
 • sparring med øvrige teamledere inden for plejecenterområdet i Nordfyns Kommune
 • en arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme og rehabilitering
 • en arbejdsplads i udvikling.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Centerleder Annemarie Hansen tlf. 24528951 eller Teamleder Pia Hvid  tlf. 29173554.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest søndag den 24. januar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. januar og 2. samtale torsdag den 28. januar 2021.
Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 24-01-2021
 • Samtaledato: 26. januar 2021
 • Ansættelsesdato: 1. marts 2021
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Særlige krav: Tilfredsstillende straffeattest
 • Overenskomst: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Arbejdssted: Bogense