Teamleder til Hjemmeplejen i Otterup og Søndersø

Ansøgningsfrist d. 08.06.2020

Brænder du for at bevare de ældres livskvalitet og værdighed, ønsker du at arbejde med ledelse, så er her mulighed for at søge en spændende lederstilling i Nordfyns Kommune.

Hjemmeplejen i Otterup og Søndersø opnormeres med en teamlederstilling og søger derfor pr. 1. juli 2020 eller snarest muligt herefter en engageret teamleder, der ønsker at være med til at sætte retning for en hjemmepleje i udvikling.

Som teamleder indgår du i et ledelsesteam på 3 bestående af områdeleder og 2 teamledere. Teamet har det ledelsesmæssige ansvar for kommunens største hjemmeplejedistrikt bestående af to hjemmeplejegrupper placeret i henholdsvis Otterup og Søndersø.

Du skal i dagligdagen have fokus på den faglige ledelse og driften, så ressourcer til enhver tid anvendes effektivt, samtidig med at kvaliteten og arbejdsmiljøet er i top.
Herudover få du en stor opgave i at sikre drift og implementering af den udvikling vi er i gang med i hjemmeplejen. En udvikling der indebærer kontinuerligt mange projekter, eksempelvis kan nævnes Digi Rehab, tværfaglige møder og triagering, hvor det er din opgave som teamleder at medvirke til at sikre implementering og commitment. 
Du skal derfor kunne trives med at have en hverdag fuld af udfordringer, kontakt til mange mennesker og mange bolde i luften.

Hjemmeplejen i Otterup og Søndersø er en del af afdelingen Aktiv Pleje og Omsorg, der foruden hjemmeplejen også huser plejecenterområdet og uddannelsesområdet for sosu-elever.
APO er Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingens største personalemæssige område, og dermed en vigtig ressource i opfyldelse af Nordfyns Kommunes Vision 2021 og implementering af Velfærds- og Værdighedspolitikken.
Som teamleder bliver du dermed en del af såvel det lille lederteam som den store ledergruppe i Aktiv Pleje og Omsorg og skal på tværs af Aktiv Pleje og Omsorg indgå i arbejdsgrupper, der til stadighed udvikler afdelingen.

Du vil som teamleder være en del af udviklingen af den rehabiliterende organisation, hvor vi arbejder med triagering og tværfaglige møder som værktøj på ældreområdet. 
Vi forventer, at du har overblik, er handlekraftig, du ønsker at være ”tæt på” i hverdagen, så du kan sikre en fælles kurs for området samt tydeligt kommunikere den ledelsesmæssige retning ud til dine medarbejdere.

Du skal kunne lede dit personale med gennemslagskraft, åbenhed til at rumme og favne medarbejdernes forskelligheder. Vi forventer, at du er anerkendende i din kommunikation, i din tilgang til arbejdet og giver dine medarbejdere en nærværende ledelse i hverdagen. Vi håber, at du med din kommunikation, ærlighed og humor, sammen med os, vil sætte fokus på at skabe det bedst tænkelige arbejdsmiljø for hjemmeplejen i Otterup/Søndersø.

Vi søger en person, der brænder for:
 • Ledelse af engagerede og dygtige medarbejdere
 • Fastholdelse af vores arbejdsmiljø
 • Styrke den enkelte medarbejder i rollen som faglig frontperson
 • Arbejder for sammenhængskraft på tværs af faggrupper, vagtlag og organisation
 • Vagtplanlægning
 • Afholde: MUS-, trivsels-, fraværs- og ansættelsessamtaler
 • Mødeledelse og deltagelse i relevante arbejdsgrupper
 • Skabe rum for implementering af faglige projekter
 • Rehabilitering som grundsten for vores arbejde
 • Fokus på optimal drift og ressourceudnyttelse
 • Evner hurtigt omstilling og prioritering af opgaver
 • En sundhedsfaglig uddannelse, fx ergo-/fysioterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent
 • Gerne ledererfaring
 • Gerne efteruddannelse på diplomniveau eller ønske om videre uddannelse.
Som arbejdsplads kan vi tilbyde:
 • Ledelse af engagerede medarbejdere
 • Samarbejde med dygtige og kompetente kollegaer
 • Individuel introduktion og oplæring
 • Et arbejdsmiljø der er præget at rummelighed, samarbejde og humor
 • Ikke to dage der er ens.
Såfremt du finder stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 8. juni 2020 kl. 12.00.

Samtaler afholdes i uge 25.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Områdeleder Anne Mygind, tlf. nr. 29265170 eller Teamleder Betina Lohmann Pedersen, tlf. nr. 24524547.
Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 08-06-2020
 • Samtaledato: Uge 25
 • Ansættelsesdato: 1. juli 2020
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Særlige krav: Tilfredsstillende straffeattest
 • Overenskomst: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Arbejdssted: Nordfyns Kommune