Social- og sundhedsassistent til botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Ansøgningsfrist d. 28.02.2020

Om jobbet

Elsker du en uforudsigelig arbejdsdag, kan du lide at arbejde tværfagligt og synes du det pædagogiske felt er spændende, trives du med gode og dygtige kolleger, så har vi lige jobbet til dig.

En af vores medarbejdere igennem mange år går på efterløn, og derfor søger vi en social- og sundhedsassistent til vores døgndækkede Botilbud Møllehaven i Bogense, med tiltrædelse 1. april eller senest 1. maj. Stillingen er normeret til 34 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagter samt hver anden weekend. Enkelte aftenvagter kan forekomme.

Botilbud Møllehaven er en del af Handicap og Psykiatri Nordfyn, som består af 5 forskellige afdelinger indenfor voksenhandicapområdet, heraf et bosted til senhjerneskadede og et beskyttet værksted samt en række tilbud indenfor psykiatrien. Afdelingerne er beliggende i Søndersø, Otterup og Bogense.

Botilbuddet Møllehaven er beliggende i Bogense, med plads til 9 beboere. Afdelingen ligger i tilknytning til Plejecenter Møllehaven og er primært målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, men rummer også borgere med omfattende og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kendetegnende ved alle borgere er, at de har brug for massiv hjælp og støtte til alle daglige gøremål herunder personlig pleje. Flere af beboerne er kørestolsbrugere og enkelte får sondemad. Nogle beboere kan desuden være lettere verbalt og fysisk udadreagerende.

Vi arbejder naturligvis rehabiliterende samt tværfagligt og neuropædagogisk omkring borgerne, for at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og trivsel samt ønsker til det gode hverdagsliv. Dette bl.a. ved at yde støtte til at udvikle og vedligeholde kognitive, sociale, fysiske, psykiske og emotionelle færdigheder samt deltagelse i den almindelige daglige livsførelse. Med afsæt i neuropædagogikken arbejder vi tillige med Basalstimulation og KRAP som metodeværktøjer i det tværfaglige arbejde.

Medarbejdergruppen består af socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassister/– hjælpere og pædagogiske assistenter samt en ernæringsassistent. Vi har vågen nattevagt i huset. Vi har kontinuerlig supervision ved eksterne supervisorer. Der laves mad fra bunden af egen ernæringsassistent. Vi har egen bus, der muliggør aktiviteter udenfor huset. Nogle af vores borgere har internt aktivitetstilbud i botilbuddet, hvor vi blandt andet har et sanserum til rådighed, ligesom vi har fået etableret en sansehave som oplevelses- og aktivitetsrum for borgerne.

Botilbuddet står overfor en større om- og tilbygning, idet det er besluttet at bygge et nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade med flere pladser i tilknytning til det eksisterende botilbud. Endvidere skal der tilbygges et aktivitetstilbud i tilknytning til botilbuddet. Som ny medarbejder i huset vil du få mulighed for at præge processen sammen med dine kolleger.

Din profil

Vi søger en fagligt stærk social- og sundhedsassistent, som kan se det spændende i at arbejde tværfagligt og i det pædagogiske felt. Kendskab til KRAP, basalstimulation og neuropædagogik vil være en fordel, men ingen forudsætning, da vi arbejder på kontinuerlig opkvalificering af vores medarbejdere.

Vi forventer en tydelig faglig profil og gerne erfaring i arbejdet med målgruppen. Som assistent vil du blive en del af stedets medicin- og sundhedsansvarlige med direkte reference til botilbuddets leder og den sundhedsfaglige koordinator. Du vil sammen med dine sundhedsfaglige kolleger få ansvar for kontakt til læger og sygehus samt øvrige opgaver i fht. husets borgeres sundhed.

Vi arbejder teamorganiseret i det tværfaglige arbejde omkring borgerne, efter borgernes indsatsplan i Nexus. Vi har et team bestående af social- og sundhedsassistenter, som arbejder på tværs i huset omkring alle beboere. Du skal således kunne håndtere skriftlig dokumentation, FSIII og utilsigtede hændelser.

Vi forventer at du:

 • er stabil og har en rummelig personlighed
 • kan arbejde selvstændigt og ser sparring og refleksion som en naturlig del af jobbet
 • er bevidst om individualiteten og kan respektere denne
 • er energisk, initiativrig og klart kommunikerende
 • kan se værdien i at arbejde med anerkendende relationer
 • har humoristisk sans og kan tænke kreativt
 • er indstillet på at arbejde hver anden weekend.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med en høj grad af faglighed
 • Et godt socialt miljø, humor, gode kolleger og ledelse
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling blandt andet gennem efteruddannelse og kontinuerlig supervision
 • En arbejdsplads i udvikling af nye opgaver og nye tilbud
 • God normering med plads til refleksion og eftertanke
 • Som social- og sundhedsassistent får du et løntillæg for at arbejde i botilbud.

Den pædagogiske og sundhedsfaglige praksis i Handicapcenter Nordfyn er funderet i 4 etiske principper:

 • Hensynet til fysisk og psykisk integritet
 • Respekt for autonomi/selvbestemmelse
 • Agtelse for værdighed
 • Omsorg for det sårbare liv

Samt i Nordfyn kommunes værdier:

 • Troværdighed
 • Ordentlighed
 • Åbenhed
 • Synlighed

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sundhedsfaglig koordinator Jeanett Mathiasen tlf. 21 76 04 64 eller områdeleder Anne-Birgitte Helbo tlf. 20 32 45 55.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest fredag den 28. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 10. marts. 2020.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og siden 1. august 2019 har vi været en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 28/02/2020
 • Samtaledato: 10. marts 2020
 • Ansættelsesdato: 1. april 2020
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Bogense