Pædagog til teamet der arbejder med Udvidet Indsats

Ansøgningsfrist d. 26.04.2020

Om jobbet

Nordfyns Kommunes Familiehus søger 1 pædagog til teamet, der arbejder med Udvidet Indsats. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er med tiltrædelse den 1. juni 2020, eller hurtigst muligt.

I Nordfyns Kommune arbejder vi forebyggende, støttende og kompenserende med sårbare og udsatte familier. Vi skal støtte flere familier til at forblive samlet som familie, i hele barnets barndom – formålet med den massive indsats er, at vi skal undgå at anbringe børn uden for hjemmet, hvis det med massiv støtte er muligt at undgå.

Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse i Familiehuset - Horsebækvej 97, 5450 Otterup. Familiehuset består af en personalegruppe på 20 medarbejdere, heraf 1 familieterapeut, 1 psykolog og 1 afdelingsleder (psykologen løser også opgaver for Nordfyns Kommunes døgntilbud Langebyhus).

Udvidet Indsatsteam (UI) består pt. af 4 pædagoger. I løbet af 2020 er det målet, at teamet skal bestå af 6 pædagoger, som skal varetage opgaverne i de mest sårbare familier. Familier hvor der forventes behov for massiv kompenserende indsats i mere end 6 timer pr. uge og med tilsyn eller pædagogisk indsats i weekenden.

Opgaverne er forebyggende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem.
Familiehusets generelle formål er at hjælpe/støtte sårbare familier, som er visiteret til indsats fra myndighedsafdelingen.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat og der arbejdes med afsæt i Nordfyns Kommunes værdigrundlag, Børn og Unge politik samt visionen for læring og dannelse.

Familiehusets fælles faglige fundament skal være systemisk/narrativt. I foråret 2020 skal alle medarbejder deltage i et veltilrettelagt uddannelsesforløb. Det vil være en fordel, hvis du som minimum har kendskab til systemisk og narrativ teori og er i stand til at bruge tænkningen i dit arbejder med familierne.

Arbejdsområder:

 • Rådgivende og i særdeleshed praktisk pædagogisk støtte for et antal børnefamilier
 • hvor der er behov for en særlig helhedsorienteret indsats i hjemmet.
 • Familierådgiverne skal gennem en langvarig, udviklingsorienteret og
 • kompenserende indsats styrke hele familien, som alternativ til anbringelse.
 • Observation og beskrivelse af familier og deres relationer.
 • Overvåget og støttende samvær.
 • Skriftlig afrapportering målt i relation til § 140 handleplaner.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i
 • Familiehuset, samarbejdspartnere, herunder Familieafdelingen.
 • Indgå i Familiehusets øvrige arbejdsfunktioner i relation til faglige kompetencer.

Arbejdstiden er med afsæt i den specifikke indsats, hvoraf en stor del af arbejdet ligger i eftermiddagstimerne på hverdage. Aften- og weekendarbejde er en fast del af arbejdstiden. Der kan forventes weekendarbejde ca. hver anden weekend. Helligdagsarbejde kan forekomme, dette er altid efter aftale med afdelingslederen.

Vi tilbyder:

 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse
 • Gruppesupervision Supervision hver 6. uge
 • Individuel supervision ved behov
 • Tværfaglighed
 • Et godt arbejdsmiljø, med stor tillid fra ledelsen
 • En arbejdsplads med stor fleksibilitet
 • Et Familiehus i forandring.

Din profil

Kvalifikationer:

 • Uddannet som pædagog, med erfaring inden for familiearbejde.
 • At du har erfaring med arbejdet i spædbørnsfamilier.
 • At du kan lede dig selv inden for givne rammer og arbejde selvstændigt.
 • At du har lyst og kompetencer til at gå foran.
 • At du har øje for det faglige fællesskabs betydning.
 • At du kan formidle skriftligt og systematisk.
 • At du har lyst og kompetencer til, tværfagligt samarbejde, faglig dialog og
 • udvikling.
 • At du er i besiddelse af selvindsigt og engagement.
 • At du er fysisk og psykisk robust, har humor og et positivt livssyn.
 • At du er empatisk og kan indgå i godt samarbejde, såvel internt som eksternt.
 • At du kan arbejde fleksibelt og er i besiddelse af en god energi.
 • At du har et gyldigt kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til
stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling i samarbejde med Børn og
Ungedirektøren.

Hvis du vil vide mere

Nærmere information om Familiehuset findes på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Raad-og-vejledning-i-Familiehuset

eller ved henvendelse til afdelingsleder Bitten Krogh, tlf. 23 61 34 97.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest søndag den 26. april 2020.

HUSK at vedhæfte dokumentation for gennemført pædagoguddannelse.

Samtaler forventes afholdt den 30. april 2020.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og siden 1. august 2019 har vi været en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 26/04/2020
 • Samtaledato: 30. april 2020
 • Ansættelsesdato: 1. juni 2020 eller hurtigst muligt
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Otterup