Job- og uddannelsesrådgiver til Nordfyns Kommunale Ungeindsats

Ansøgningsfrist d. 20.02.2020

Om jobbet

Er du målrettet og resultatorienteret? Brænder du for arbejdet med de unge og for det tværfaglige samarbejde, så er du måske den rette medarbejder for os? Nordfyns Kommune søger en Job- og uddannelsesrådgiver til aktivitetsparate unge.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.
Stillingen er placeret på Ungeposten, Vesterled 7, 5471 Søndersø.

Hvem er vi:
I Nordfyns Kommunale Ungeindsats arbejder vi med unge mellem 15 og 29 år. Vi har forskellige opgaver, men arbejder alle ud fra et fælles mål om, at vores unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Vi har ambitiøse målsætninger om, at de unge ledige kommer hurtigt i uddannelse eller beskæftigelse og vi drives af at skabe resultater.

I vores indsats har vi fokus på hyppige job- og uddannelsesrettede samtaler med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, kombineret med virksomhedsrettet indsats samt tilbud, der understøtter de unges modnings- og udviklingsproces. Vi tror på, at dette udvikler de unge til at blive selvstændige og ansvarlige, så de kan starte i uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen er aktivitetsparate unge, hvor der er udsigt til at de unge kan blive uddannelsesparate ved en håndholdt indsats samt aktivitetsparate unge, hvor der er behov for en afklarende indsats i forhold til at sagen bliver forelagt for kommunens Rehabiliteringsteam, unge, der skal have afklaret fremtidigt forsørgelsesgrundlag samt unge i gang med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Om jobbet
Du skal som udgangspunkt arbejde inden for Beskæftigelseslovens område, i forhold til aktivitetsparate borgere mellem 18 og 29 år. Du kommer til at indgå i et team med 7 engagerede kolleger, som alle arbejder med opgaver i forhold til målgruppen. Den kommunale Ungeindsats målgruppe på beskæftigelsesområdet, er unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det primære fokus i forhold til de unge er at vejlede og støtte dem således, at de påbegynder uddannelse og opnår mulighed for varig selvforsørgelse.

Med den fælles politiske aftale "Bedre veje til job og uddannelse" er der sat fokus på ungeområdet. Vi har derfor, i den Kommunale Ungeindsats, det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse.

Af opgaver i forbindelse med stillingen kan nævnes:

 • De primære arbejdsopgaver vil være afholdelse af opfølgningssamtaler med de aktivitetsparate unge, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af "Min plan" samt udarbejdelse af uddannelsespålæg.
 • Du skal i fællesskab med de unge afdække, planlægge og iværksætte forskellige aktiviteter, som kan bringe dem i uddannelse eller beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår.
 • Koordinerende sagsbehandling, herunder opfølgningssamtaler og møder med de unge og forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med planlægning og opfølgning på iværksatte aktiviteter.
 • Tværfagligt samarbejde med uddannelsesvejleder, uddannelsesinstitutioner, voksen handicap- og psykiatriafdeling, læger, lokalpsykiatrien, misbrugscenter, kriminalforsorgen, familieafdeling m.m.

Din profil

Vi søger en kollega, som:

 • Evner at møde de unge med en tro på, at de unge både kan og vil.
 • Kan lide at arbejde med unge mennesker som har komplekse problemer, og som har forståelse for og trives med de længerevarende sagsforløb.
 • Har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver.
 • Er psykisk robust og i stand til at påtage sig myndighedsfunktionen.
 • Kan indsamle relevant lægelig- og socialfaglig dokumentation.
 • Er god til at samarbejde på tværs med både interne og eksterne kollegaer fra forskellige faglige områder.
 • Har evnen til at organisere, strukturere og planlægge opgaverne systematisk.
 • Har kendskab til relevant lovgivning og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplan.
 • Er god til løbende at holde sig ajour med afgørelser og lovgivning.
 • Har en god datadisciplin, administrativ flair og ved, at registrering og journalisering er vigtigt. I Nordfyns Kommune arbejder vi i fagsystemerne MOMENTUM, KMD-NOVA, Netforvaltning Sundhed, Mediconnect.
 • Har en positiv indgangsvinkel, et godt humør, humoristisk sans og kan håndtere en travl hverdag med en bred opgaveportefølje.

Derfor skal du vælge os

Nordfyns Kommunale Ungeindsats er en velfungerende afdeling, hvor du oplever god støtte og sparring fra ledelse og kompetente kolleger.

Vi arbejder systematisk og tværfagligt, med stor fokus på metodeudvikling og fælles energi, hermed opnår vi de gode resultater.

Vi lægger vægt på det gode arbejdsmiljø herunder stor indflydelse på eget arbejde, en dialogbaseret arbejdsform, humor og uhøjtidelig ledelsesstil der har fokus på beskæftigelse- og tværfaglighed samt udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Har du yderligere spørgsmål om stillingen kan du kontakte socialrådgiver Nikie Linde på tlf. nr. 21 59 20 72 eller Teamleder Mette Kjølby tlf. nr. 29 10 20 34.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest torsdag den 20. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. februar 2020.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og siden 1. august 2019 har vi været en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 20/02/2020
 • Samtaledato: 25. februar 2020
 • Ansættelsesdato: 1. marts 2020
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Søndersø