Genopslag - Centerleder til Bogense Plejecenterområde

Ansøgningsfrist d. 16.08.2020

Er du en erfaren og ambitiøs leder med indsigt i sundheds- og ældreområdet? Har du lyst til at stå i spidsen for videreudviklingen af to plejecentre i Bogense og skabe det gode hverdagsliv for beboerne? Kan du samle folk, fremme tværfagligt samarbejde og omsætte beslutninger til handling?
Så er du måske den kommende Centerleder af Plejecenter Bogense.


Om jobbet
Plejecenter Bogense består af Plejecenter Møllehaven med 40 beboere og Plejecenter Søbo med 18 beboere. Derudover er der 12 rehabiliteringspladser på Søbo. Disse omlægges til plejeboliger, når ny Behandlings- og rehabiliteringsafdeling i Søndersø bliver færdig i 2021.
Den samlede personalegruppe er på ca. 80 og består fortrinsvis af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Derudover er der tilknyttet ergoterapeut og administrative medarbejdere.

Kerneopgaven for Plejecenter Bogense er at fremme den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv og de bærende principper i indsatsen er sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger. Kerneopgaven i plejeboligerne er rammesat i kommunes Velfærds- og Værdighedspolitik, samt de nationale krav til det nære sundhedsvæsen, demensområdet og den ældre medicinske patient.

Centerlederen har det overordnende personale-, drifts- og økonomiske ansvar for centerområdet. Centerlederen har desuden ledelsesansvar for teamleder og varetager i samarbejde med denne de samlede ledelsesopgaver i området.

Plejecenter Bogense er en del af afdelingen Aktiv Pleje og Omsorg, der foruden kommunens plejecentre også huser Fritvalgsområdet og uddannelsesområdet.
APO er Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingens største personalemæssige område, og dermed en vigtig ressource i opfyldelse af Nordfyns Kommunes Vision 2021 og implementering af Velfærds- og Værdighedspolitikken.
Som Centerleder bliver du en del af lederforum og af den samlede ledergruppe i Aktiv Pleje og Omsorg og skal på tværs af APO indgå i arbejdsgrupper, der til stadighed udvikler hele afdelingen.

Vi søger en centerleder, der:
 • har en sundhedsfaglig uddannelse, suppleret med en lederuddannelse og ledererfaring fra en politisk styret organisation
 • er optaget af, at ville se resultater samt nysgerrig og handlekraftig omkring nye og bedre processer og initiativer, der kan være med til at udvikle kerneopgaven og den sociale kapital
 • kan arbejde med effektbaseret styring og har erfaring med økonomistyring på institutionsniveau, hvor inddragelse af medarbejdere er en naturlig del
 • har et godt overblik, evne for strategisk kommunikation og formår at sætte kurs og skabe følgeskab hos medarbejderne på begge plejecentre
 • har åbenhed til at rumme og favne medarbejdernes forskelligheder og er anerkendende i din kommunikation og i din tilgang til arbejdet
 • kan lede og sikre den fortsatte udvikling af den personcentreret omsorg i tæt samarbejde med pårørende
 • prioriterer et tæt samarbejde med samarbejdspartnere, som f.eks. brugere-/pårørenderåd, frivillige grupper og relevante foreninger
 • vil indgå i en ambitiøs ledergruppe med engagement, åbenhed, humor og rummelighed.

Derfor skal du vælge os
Nordfyns Kommune er en værdigbaseret organisation, der tør gå nye veje. Vi har engagerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau, der arbejder med borgerinddragelse og kvalitet i opgaveløsningen.

Der er tale om en spændende og varieret ledelsesfunktion på en arbejdsplads med en god og uformel omgangstone. Der er fleksible arbejdsforhold, og gode muligheder for relevant efteruddannelse.

Du bliver del af et velfungerende ledelsesteam på tværs i Aktiv Pleje og Omsorg, hvor der arbejdes med at tænke ledelse på tværs og tværgående løsning af kerneopgaven.

Jobramme Bogense Plejecenterområde:
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Toolbar/Job/Stillingsopslag/Jobramme-Bogense-Plejecenteromraede.pdf?la=da

Nordfyns Kommunes Velfærdspolitik:
https://www.nordfynskommune.dk//~/media/Hjemmeside/Topmenu/Om-kommunen/Vision-og-strategi/Politikker/Politikker/Velfaerdspolitik-Voksen-og-aeldreomraadet.pdf

Nordfyns Kommunes Værdighedspolitik:
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Om-kommunen/Vision-og-strategi/Politikker/Politikker/D2020-5295-VRDIGHEDSPOLITIK-2019.pdf?la=da

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder for Aktiv Pleje og Omsorg Solveig Hauschildt på tlf. 23 69 88 73.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest søndag den 16. august 2020.

Samtaler afholdes onsdag den 26. august 2020.

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 16-08-2020
 • Samtaledato: 26. august 2020
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2020
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Særlige krav: Tilfredsstillende straffeattest
 • Overenskomst: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Arbejdssted: Bogense