Dygtig leder til nyetablering og ledelse af et samlet specialtilbud 0-16 år

Ansøgningsfrist d. 12.04.2021

Du har stærke kompetencer inden for det specialpædagogiske felt, organisatorisk tæft og lyst til at være med til at bygge en helt ny enhed op.

Visionen for alle børn og unge i Nordfyns Kommune er overordnet at udvikle deres livsduelighed og det for hvert enkelte barn mulige faglige niveau. Et styrket almenområde, der har et kontinuerligt fokus på at blive dygtigere i den brede inklusionsindsats, er udgangspunktet for at lykkes i det specialiserede område. En øget specialisering på specialområdet er til gengæld lige så vigtig den anden vej rundt, da der skal være specialiserede tilbud til de opgaver, som ikke kan løses i almenområdet.
Disse forudsætninger er grundlaget for den tænkning, der ligger til grund for den fremtidige tilbudsvifte på det specialiserede område i Skoler og Dagtilbud i Nordfyns Kommune.

I et fokus på at forbedre kvalitet og effekt for børnene i specialtilbud har man politisk i Nordfyns kommune vedtaget at samle alle specialiserede tilbud på 0-16 års området i én organisatorisk enhed. Målgruppen er børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge med vidtgående funktions-nedsættelser, autismespektrum forstyrrelser og socio-emotionelle udfordringer.

Til denne spændende opgave søger vi en leder med ansættelse 1. juni 2021.

Dine opgaver:
Som leder af kommunens samlede specialtilbud bliver de væsentligste opgaver inden for det første år at sætte gang i processen med at samle de nuværende specialtilbud under én organisatorisk enhed, samt samarbejde om nybyggeriet af kommunens nye specialinstitution for dagtilbud og specialklasserække.

Der skal tænkes overordnede tanker omkring vision og mission, samtidig med at der blandt andet skal arbejdes med koblingen mellem nuværende tilbud, ledelse og interessentgrupper, kommunikationsplan, overgangsplan indtil ny institution er fuldt etableret, samt beskrive rammer for den nye institution.

Du vil referere til Skole og Dagtilbudschefen og kommer til at indgå i et velfungerende lederfællesskab i Skole og Dagtilbud. Vi er derfor optaget af, at du, samtidig med at du kan eksekvere på din specifikke opgave, også kan indgå i et forpligtende samarbejde, der er med til at alle kan levere.

Om dig:
 • Du har erfaring med det specialiserede område og har klare holdninger til opbygning af tilbud af høj kvalitet.
 • Du er en ambitiøs og visionær leder, der vil være med til at udvikle kommunens specialtilbud.
 • Du er synlig og kan lede på afstand.
 • Du kan tænke i helheder og se pædagogiske og organisatoriske sammenhænge.
 • Du kan bygge op – med professionel tålmodighed, samtidig med fokus på fremdrift.
 • Du kan være samlende i organisationen.
Yderligere information:
Stillingen er på 37 timer og med opstart pr. 1. juni 2021.

I ”Job og personprofil” kan du finde yderligere information – blandt andet en mere uddybende opgavebeskrivelse, personprofil, samt information omkring ansættelsesproces.
Du kan se ”Job og personprofil her: https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Toolbar/Job/Dokumenter-der-linkes-til-fra-jobopslagene/240321-Job-og-personprofil-Leder-af-specialtilbud.pdf?la=da

Du er også velkommen til at kontakte Skole og Dagtilbudschef, Gitte Høj 23603752 for nærmere oplysninger om stillingen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest mandag den 12. april 2021.

Samtaler afholdes den 21. + 28. april 2021.
 
Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 12-04-2021
 • Samtaledato: 21. april 2021
 • Ansættelsesdato: 1. juni 2021
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Særlige krav: Tilfredsstillende børne- og straffeattest
 • Overenskomst: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Arbejdssted: Otterup