Distriktspædagog

Ansøgningsfrist d. 20.02.2020

Om jobbet

Vi søger en 33 timers pædagog pr. 1. april 2020.

Timerne er fordelt med 27 timer som distriktspædagog for 2 børnehuse og 10 dagplejer og 6 timer til tidlig sproglig indsats i dagplejen.

Vi søger en pædagog, der teoretisk og skriftlig er velfunderet og med særlig viden om børn i 0-6 års alderen.

En pædagog der kan lide at have mange bolde i luften, og som i et tæt samarbejde med pædagogisk afdelingsleder, kan navigerer i at skulle prioriterer i opgaver, afhængig af det aktuelle behov.

Distriktspædagogens opgave:

 • At stå til rådighed i forhold til erfaring og videns deling, herunder vejledning og sparring.
 • Udvikle og understøtte det forebyggende arbejde og inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.
 • Foretage pædagogisk observationer, refleksioner og kommunikation med det øvrige personale.
 • Tilrettelægge forløb, hvorfor almindelig pædagog opgaver også løftes, hvor det giver mening.
 • Tilrettelægge og forstå udviklingsforløb med enkelte eller grupper af børn.
 • Udarbejde handleplan og DPU.
 • Ressourceperson i Program for læringsledelse (COS) i dagplejen.
 • Ressourceperson i implementering af den styrkede læreplan, fælles med de ”faglige fyrtårne”.
 • Deltage i konsultative møder.
 • Deltage i organisationens PLC, sammen med sprogpædagoger, læsevejleder, matematikvejleder osv.
 • Indgå i sparringsfællesskab med sprogpædagogerne i børnehusene.

Sprogpædagog i dagplejen:

 • Stå til rådighed i forhold til erfaring og videns deling, herunder vejledning og sparring.
 • Tilrettelægge og forstå sproglige udviklingsforløb.
 • Ressourceperson i forhold sprogligt kompetenceløft i dagplejen.(projekt med Dafolo ”sprogklar” ).

Om os:

Landsbyordningen Særslev-Hårslev Skole, som består af 1 skole på to matrikler, 2 børnehuse og 10 dagplejer, er startet op på et udviklingsarbejde omkring de værdier der skal kendetegne hele organisationen og samtidig være en del af værdierne i Nordfyns Kommune.

Vi arbejder ud fra en cirkulær forståelse af, at børn påvirker og påvirkes af omgivelser.
Børns trivsel, læring og udvikling skal understøttes ved at voksne høre, ser og forstår barnets perspektiv.

Iagttagelser og barnets perspektiv er vigtig viden i forhold til at ændre og udvikle den pædagogiske praksis.
Personalet arbejder i samskabende processer, hvor vi er fælles om at finde gode løsninger på de udfordringer, vi står overfor.
Vi gør brug af kendt materiale og metoder, samtidig med at vi justerer og udvikler i forhold til den nyeste viden på det, pædagog faglige område.
Vi holder os nysgerrige og åbne overfor hinandens, og overfor forældrenes perspektiv.

Vi er en organisation, der i høj grad prioriterer et godt samarbejde med forældre, hvorfor vi i efteråret 2020, starter et nyt projekt op: Partnerskab mellem forældre og pædagoger i vores børnehuse og indskoling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Pædagogiske afdelingsleder Lene Pagh på tlf. 23 26 75 76.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevant bilag senest torsdag den 20. februar 2020.

Vi afholder samtaler i uge 9 – 2020.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og fra 1. august 2019 er vi en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 20/02/2020
 • Samtaledato: Uge 9 - 2020
 • Ansættelsesdato: 1. april 2020
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Særslev