Barselsvikariat - dagvagt 32 timer - social- og sundhedsassistent til Plejecenter Søbo

Ansøgningsfrist d. 20.04.2021

Vi sætter børn i verden og mangler derfor en kollega, som har lyst il at arbejde i vores plejecenter ved de faste pladser. Vi er en afdeling med et stort fagligt engagement og vi har et godt tværfagligt samarbejde.

Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2021 eller snarest derefter.

På Nordfyns Kommunes plejecentre arbejder vi med at skabe rammer for et værdigt ældreliv for vores beboere. Vi tager udgangspunkt i bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet og sammenhæng og målet er, at den enkelte beboer oplever et meningsfuldt hverdagsliv.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ressourcer, for på den måde, at skabe en hverdag, der er præget af meningsfulde aktiviteter. Vi har et tæt samarbejde med pårørende og andre ressourcepersoner omkring den enkelte beboer.

Plejecenter Søbo består af 18 plejeboliger og 12 rehabiliteringspladser. Boligerne er fordelt på 3 etager. Vi har en god beliggenhed midt i Bogense by, tæt på stranden. Vi har en stor gårdhave, med hyggelige faciliteter. Vi har frivillige tilknyttet og et godt samarbejde med ”Søbo’s venner”.

I forhold til plejen, er der ansat SSH, SSA, centersygeplejersker, ergoterapeuter, køkkenmedarbejdere og vi har et godt samarbejde med de praktiserende læger, fysioterapeut, demenskoordinatorer, udkørende sygepleje mm.

Som SSA’ er på Søbo er du medansvarlig for, at der arbejdes ud fra fastlagte retningslinjer og kvalitetsstandarder, med afsæt i de overordnede mål og værdier, med vægt på medmenneskelighed, respekt og ordentlighed.

At du i samarbejde med den tværfaglige gruppe identificerer og varetager grundlæggende og elementære sygeplejeopgaver, samt medicin dispensering og administration jf. ”Medicininstruks”

Vi sætter pris på, at du vægter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, samt agerer hensigtsmæssigt i forhold til ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, indgå i et samarbejde i de tværfaglige teams.

I forhold til de rehabiliterende principper ønsker vi, at du vil sikre støtte til borgerens daglige livsførelse og aktiviteter, således at borgeren bevarer sin identitet, livskvalitet og udnytter egne ressourcer.

Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de faglige fokusområder
 • Engagerede kollegaer, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation med udgangspunkt i ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed. Vi tager os godt af hinanden
 • Spændende udviklingsarbejde med tidlig opsporing / triage
 • En arbejdsplads i udvikling med borgeren i centrum.
Vi forventer:
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen. Hvis du også har interesse for at være vejleder og har sat dig godt ind i principperne bag personcentreret omsorg, så håber vi du søger stillingen.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved Teamleder Pia Hvid  tlf. 29 17 35 54 eller ved Centerleder Annemarie Hansen tlf. 24 52 89 51.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 20. april 2021.
Vi gør opmærksom på, at samtalerne afholdes løbende.
Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 20-04-2021
 • Samtaledato: Løbende samtaler
 • Ansættelsesdato: 1. maj 2021 eller snarest derefter
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Tidsbegrænset
 • Arbejdstid: Deltid
 • Særlige krav: Tilfredsstillende straffeattest
 • Overenskomst: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Arbejdssted: Bogense