Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

04.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af sø på 4.500 m2 efter planlovens § 35 på matr. 86a Bogense Markjorder tilhørende Huggetvej 44.

Landzonetilladelse - Klaus Berntsensvej 36, Søndersø

04.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af kompressorstation

Midlertidig indvindingstilladelse til Nordfyns Vandværk.

03.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at færdigetablere og afprøve boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225, samt foreløbig tilladelse til at indvinde 22.000 m3 vand fra boringerne.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplanforslag 2020-1, Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A

02.06.2020

Norfyns Kommunalbestyrelse har d. 28. maj 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Landzonetilladelse - Kirkevej 20, Søndersø

02.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opdeling af stuehus i to lejligheder

Ikke miljøvurderingspligt Morud ved Åbakkevej

29.05.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at byggemodning af boligområde i Morud ved Åbakkevej, med tilhørende vandløbsrestaurering, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Tilladelse til åbning af rørlagt vandløb i Morud ved Åbakkevej

29.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af rørlagt vandløb i Morud ved Åbakkevej

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

29.05.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 29. maj 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

Landzonetilladelse - Gerskovvej 38, Otterup

29.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ny grusfold/ridebane

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

28.05.2020

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Naturplant om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00