Offentliggørelser

Høring af reguleringstilladelse efter vandløbsloven

28.08.2020

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til opdimensionering af rørlagt vandløb.

Afgørelse om revurdering af svineproduktionen på Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

28.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen på Smidstrupvej 19, 54001 Bogense

Dispensation til udvidelse af to § 3-beskyttede søer

27.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at udvide to § 3-beskyttede søer på ejendommen Toderupvej 21, 5471 Søndersø, matr. 1c Slagstrup By, Særslev

Afgørelse om anmeldelse til etablering af plansilo på Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense

27.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse af en anmeldelse efter § 11 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense

Landzonetilladelse Bogøvej 33 Otterup

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at opføre en hestestald med plads til 3 heste på 135 m2 som ansøgt på matr.nr.6i, SkebyBy, Skeby.

Indvindingstilladelse 10a Hårslev By

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig vandindvindingstilladelse på 5.000 m3/år.

Indvindingstilladelse 6x Hårslev By

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig vandindvindingstilladelse til indvinding af 45.000 m3/år.

Fornyet indvindingstilladelse – Tågerod Vandværk

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Tågerod Vandværk fornyet vandindvindingstilladelse.

Høring af reguleringsprojekt i Traun Skov afløbet

21.08.2020

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til regulering af Traun Skov afløbet, til etablering af et sandfang ved Søndersøvej.

Høringsvar vedr. privat skovrejsning Bårdesø By

20.08.2020

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle tilhørende Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00