Offentliggørelser

Høring af Lokalplanforslag 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

16.06.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø, i offentlig høring

Landzonetilladelse - Ejlskovvej 89, Søndersø

12.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført carport med skur

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen, Lykkesborgvej 7, Gamby

11.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1

Landzonetilladelse - Dalene 50, Otterup

11.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt

Landzonetilladelse - Heden 12, Otterup

11.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med integreret garage

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 820, Veflinge

10.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af garage

Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

09.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af to paddeskrab på samlet 3.000 m² efter planlovens § 35 på matr. 31c Bogense Strand, Bogense Jorder tilhørende Huggetvej 44.

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

08.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1000 m2 sø på matr. nr. 15f Harritslev By, Skovby.

Landzonetilladelse - Skåstrupvej 6, Bogense

08.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af carport

Landzonetilladelse - Lindøhoved, Bogense

08.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00