Offentliggørelser

Landzonetilladelse til ridebane

17.11.2020

Der gives tilladelse til eksisterende ridebane på 50 x 25 meter på matr. nr. 1a. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Revurdering af miljøgodkendelse, Vedbyvej 32, 5471 Søndersø

17.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler revurdering af miljøgodkendelsen tilhørende husdyrproduktionen på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Endelig tilladelse til boring DGU nr. 136.2789 - Søndersø Vandværk

13.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Søndersø Vandværk endelig tilladelse at tage boring DGU nr. 136.2789 i brug.

Tilladelse til sandfodring på strækninger hørende under Det nordfynske Kystsikrings-, pumpe- og digelag.

10.11.2020

Nordfyns Kommune giver tilladelse til sandfodring på Nordfyns kyst som led i vedligeholdelse af kystsikring.

Tilladelse til nedsivning af vand fra separationspumpning

10.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af vand fra separationspumpning ved Nordfyns Vandværk

Landzonetilladelse til opførelse af garage og carport Gerskovvej 16, 5450 Otterup

05.11.2020

Nordfyns Kommune giver tilladelse til opførelse af garage på 59 m2 og carport på 34 m2 på matr. nr. 5p, Gerskovvej 16, 5450 Otterup

Tillæg til spildevandsplan-2020-1- Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

04.11.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 29-09-2020 vedtaget tillæg til spildevandsplanen

Høring af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 2019_7

04.11.2020

Nordfyns Kommune har d. 4. november 2020 vedtaget, at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2019-7, Boliger i Bøgeparken skal fremlægges i offentlig høring.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr.15 og Lokalplan 2020-5, mindre erhvervsområde ved Emmelev

30.10.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. oktober 2020 besluttet at vedtage ovenstående planer endeligt

Nyt vandforsynings regulativ – Vandråd Nordfyn

28.10.2020

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt fællesregulativ for Vandråd Nordfyns medlemmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00