Offentliggørelser

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af skovrejsningsprojekt i Veflinge

07.12.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om, at skovrejsning på matr. 24a og 27b Rugård, Veflinge kan foretages uden VVM-redegørelse.

Høring om Ansøgning om miljøgodkendelse til biokoksanlæg

03.12.2020

Nordfyns kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til et biokoksanlæg til behandling af slam ved pyrolyse.

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 21A, Nørreby By

30.11.2020

Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand på matr. nr. 21A, Nørreby By, Nørreby, beliggende Skærvej 27, 5450 Bogense

Tilladelse til nedsivning af vand fra multibane Bogense GIF

30.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at nedsive vand gennem permeabel belægning på to nye multibaner.

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2019-7

27.11.2020

Nordfyns Kommune har den 27. november 2020 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2019-7, Boliger i Bøgeparken.

Landzonetilladelse til opførelse af industrikøkken i eksisterende lagerhal

25.11.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til indretning af et industrikøkken på 97 m² med tilhørende toilet og kontor i eksisterende lagerhal på matr.nr. 7 i Ørritslev By, Søndersø

Afgørelse om øget indvinding Kildeplads Pugholm

25.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at Nordfyns Vandværk må indvinde 65.000 m3 vand. Tilladelsen er gældende for boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225 og er gyldig frem til den 3. juni 2021.

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin

24.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning af
regnvandsbassin på matr.nr. 20fe, Farstrup By, Vigerslev

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin

24.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning af
regnvandsbassin på matr.nr. 4bb, Morud By, Vigerslev

Nordfyns Vandværk, øget vandmængde til kildeplads Pugholm

18.11.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til indvinde 55.000 m3 vand. Tilladelsen er gældende for boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00