Offentliggørelser

Tilladelse til krydsning af Stavis Å

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis å med gangbro, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Landzonetilladelse til etablering af sø – Klingeskov 45, Klintebjerg

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø efter planlovens § 35 på matr. 2c, Gerskov by, Skeby tilhørende Klingeskov 45.

Tilladelse til ny rentvandstank – Veflinge Vandværk

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en ny rentvandstank ved pumpestationen på Ørritslevvej.

Afgørelse om tilladelse til opsætning af kornsilo på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til opsætning af kornsilo til 1.000 ton på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

Afgørelse om svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til den eksisterende svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

Landzonetilladelse - Rostrupvej 42, Søndersø

19.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af stålhal

Landzonetilladelse til etablering af sø

18.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler landzonetilladelse til etablering af sø efter planlovens § 35 på matr. 3a Morudskov, Vigerslev tilhørende Skovgårds Allé 1.

Godkendelse af Gudskov Svømmehal

18.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for Gudskov Svømmehal

Miljøtilladelse, Nyt Hesteliv, Søndersøvej 144, 5462 Morud

18.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler Miljøtilladelse i henhold til Husdyrgodkendelseslovens §16b til udvidelse af produktionsareal til hestehold.

Høring af Lokalplanforslag 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

16.06.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø, i offentlig høring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00