Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 75, Otterup

16.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

4 ugers høring: Partsdeling Bogense Bybæk

09.02.2018

Nordfyns Kommune påtænker at træffe beslutning om partsdeling af Klimaprojekt Bogense Bybæk.

Landzonetilladelse - Odensevej 145, Søndersø

08.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Fabriksvej 31, Skamby

08.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Forannoncering Bogensevej 49 5471

07.02.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om ændring af svineproduktionen på Bogensevej 49, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Landzonetilladelse - Sasserod 18, Veflinge

07.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Flyvesandsvej 12, Otterup

06.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud

02.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud.
Der meddeles endvidere tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven samt afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 2017-7 Sommerhusområde ved Slåenvej m.fl.

31.01.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 25. januar 2018 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

Landzonetilladelse - Skovhavevej 3B, Bogense

30.01.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00