Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Flyvesandsvej 21 og 24, Otterup

09.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Miljøgodkendelse Søndersø Jordhotel

08.03.2018

Nordfyns kommune har meddelt miljøgodkendelsen af Søndersø Jordhotel, Gørtlervej 12,5471 Søndersø.

Landzonetilladelse til at etablering af en sø, Rugårdsvej 780, 5462 Morud

05.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse i landzone

Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 30, Morud

28.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Vandindvindingstiladelse Morud Vandværk

27.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

Landzonetilladelse - Brale 21, Otterup

27.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Frederiksberg Have Veflinge

21.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Frederiksberg have 1. etape

Høring: Forslag til miljøtilsynsplan 2018 - 2021

20.02.2018

Forslag til Miljøtilsynsplan 2018 – 2021 for Nordfyns Kommune er sendt i høring.

Afgørelse, etablering af gyllebeholder Vedbyvej 32 Søndersø

19.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til etablering af gyllebeholder på Vedbyvej 32, 5471 Søndersø.

Vandindvindingstilladelse Matr. 4h Harritslev By

16.02.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvindingstilladelse på matr. nr. 4h Harritslev By, Skovby, Nordfyns Kommune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00