Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Stenager 12, Skamby

21.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Udledningstilladelse til prøvepumpning ved Skaastrup Frihed

20.03.2018

Nordfyns Kommune giver tilladelse til prøvepumpning af ny grundvandsboring i Skåstrup Frihed ved Bogense

Tilladelse til etablering af 3 søer: Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere tre søer hver på mellem 800-1000 m2 på matr. nr. 1a Købeskov, Veflinge

Tilladelse til oprensning af skovsø Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 efter § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse til oprensning af en skovsø på matr. nr. 1a Købeskov, Veflinge

Vandindvindingstilladelse Morud Vandværk

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

Forannoncering Hofmansgavevej 27 Otterup

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Forannoncering Udvidelse af minkfarm

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af minkfarm på Gulløkken 36, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Landzonetilladelse - Mosegravene 4, Søndersø

14.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

13.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Flyvesandsvej 21 og 24, Otterup

09.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00