Offentliggørelser

Etablering af moniteringsboring i Dalskoven

09.04.2018

Tilladelse til at lave en moniteringsboring og udtage en vandprøve

Tilladelse til at etablere en sø og en jordvold med beplantning på Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

05.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 1200-1300 m2 på matr. nr. 1 br Egebjerggård Hgd,. Krogsbølle, samt en beplantet jordvold med en længde på 135 meter og en højde på 2 meter.

Miljøgodkendelse på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

04.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion, Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Spildevandstilladelse til OK, Odensevej 80 Søndersø

04.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler spildevandstilladelse til OK a.m.b.a. Odensevej 80 5471 Søndersø

Vandindvindingstilladelse Ørritslev Vandværk

27.03.2018

Høring om fornyelse af indvindingstilladelse til Ørritslev Vandværk på 60.000m3/år.

Tilladelse til ombygning af Jullerup Vandværk

27.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nyt filtersystem i vandværksbygning på Jullerup Vandværk

Vandløbsgodkendelse til regulering af Oreafløbet

27.03.2018

Nordfyns Kommune giver tilladelse til regulering af Oreafløbet

Høring af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 2018-1 Sommerhusområdet Ferievej m.fl.

23.03.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 22. marts 2018 vedtaget,
at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Høring af kommuneplantillæg nr. 24 Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

23.03.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse
har den 22. marts 2018 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken

23.03.2018

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til lokalplan for etplanshuse i Fionaparken i Bogense.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00