Offentliggørelser

Fornyelse af vandindvindingstilladelse, Limkilde 21

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 2M, Langesø Hgd., Vigerslev beliggende Limkilde 21, Langesø, 5462 Morud

Ikke-miljøvurderingspligt på etableringen af Catena Security IVS på Almindevej i Bogense

01.07.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at etableringen og driften af virksomheden Catena Sceurity IVS på Almindevej 3, 5400 Bogense ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej

01.07.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. juni 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Tilladelse til renovering af boring – Særslev-Hemmerslev Vandværk

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at Særslev-Hemmerslev Vandværk til at renovere boring DGU nr. 136.129

Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 2019-12, HCA Airport i Beldringe

01.07.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. juni 2020 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlæg-ges i offentlig høring

Høring af restaureringsprojekt i forbindelse med åbning af rørlagt vandløb

30.06.2020

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til åbning af rørlagt vandløb.

Vandindvindingstilladelse Norup Strand

30.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler: Tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 2bh, Norup Strand, Norup, 5450 Otterup.

Landzonetilladelse - Branebjerg 1, Søndersø

30.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel

Ekspropriation til ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg - åstedsforretning

26.06.2020

Nordfyns Kommune holder åstedsforretning mandag den 10. august 2020 som forberedelse til anlæggelse af ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr.nr. 2d Farsbølle By, Hårslev

23.06.2020

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Skovdyrkerne Øerne om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 2d Farsbølle By, Hårslev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00