Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr.15 og Lokalplan 2020-5, mindre erhvervsområde ved Emmelev

30.10.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. oktober 2020 besluttet at vedtage ovenstående planer endeligt

Nyt vandforsynings regulativ – Vandråd Nordfyn

28.10.2020

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt fællesregulativ for Vandråd Nordfyns medlemmer

Høring: Revidering af Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

23.10.2020

Nordfyns Kommune sender forslag til revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune i offentlig høring

Landzonetilladelse til etablering af sø og jordvold på Egensevej 68, 5450 Otterup

20.10.2020

Nordfyns Kommune meddeler landzonetilladelse efter planloven til at etablere en sø med jordvold på matr. 9a Egense By, Norup tilhørende Egensevej 68, 5450 Otterup.

Skift i dyretype og anmeldelse af maskinhus på Roerslev Bygade 61, 5450 Otterup

19.10.2020

Nordfyns Kommune har givet lovliggørende tilladelse til udvidelsen af et eksisterende maskinhus samt et skift i dyretyper på Roerslev Bygade 61, 5450 Otterup.

Dispensation til restaurering af to moser og tre søer

14.10.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af tre § 3 beskyttede søer med to tilhørende § 3 beskyttede moser på Matrikel nr. 1n Venteløkke, Veflinge.

Kontrolprogram Gamby- Hindevad Vandværk

12.10.2020

Kontrolprogram Gamby- Hindevad Vandværk

Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

12.10.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på Matrikel nr. 48 Nørreby By, Klinte

Landzonetilladelse - Bystævnet 12, 5474 Veflinge

06.10.2020

Landzonetilladelse til nedgravning af rentvandsbeholder

Landzonetilladelse - Axel Brahesvej 59, 5471 Søndersø

05.10.2020

Landzonetilladelse til opførelse af ridebane - Axel Brahesvej 59, 5471 Søndersø

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00