Offentliggørelser

Vandløbsrestaurering af Stenbækken

06.06.2018

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fjerne to fysiske spærringer i Stenbækken.

Landzonetilladelse - Østerballevej 14, Otterup

01.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af vinstue

Landzonetilladelse - Skovmøllevej 41, Veflinge

29.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af shelter i Ravnebanke Skov

Tilladelse til etableringen af kunstgræsbanen ved Bogense G & IF

28.05.2018

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane, samt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse af drænvand fra banen

Landzonetilladelse - Ellebækvej, Otterup

17.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en shelter

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

17.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 22f Skovby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Tilladelse til at etablere en sø på Orelundvej 3, 5400 Bogense

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 800-1000 m2 på matr. nr. 2 Oregård Hgd., Ore.

Tilladelse til at etablere en sø på Bjerrumvej 19, 5450 Otterup

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på ca. 2000 m2 på matr. nr. 6a Hjadstrup By, Hjadstrup.

Udbud på vintertjenesten i Nordfyns Kommune

16.05.2018

Dele af vintertjenesten i Nordfyns Kommune sendes nu i udbud.

Landzonetilladelse - Assensvej 45, Bogense

08.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00