Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Slettens Landevej 96, Bogense

25.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny staldbygning

Landzonetilladelse - Ringevej 901, Otterup

18.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur

Nyt vandforsyningsregulativ - Søndersø Vandværk

13.06.2018

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt regulativ for Søndersø Vandværk

Landzonetilladelse - Odensevej 169, Bogense

12.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag til garage

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Rosenhaven i Bogense

12.06.2018

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede oplande i Bogense Syd - udløbsnr BOSU405R.
Med samtidig afgørelse om at etableringen af regnvandsbassinet ikke er VVM-pligtigt

Landzonetilladelse - Vædevej 24, Morud

11.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en dobbelt carport

Landzonetilladelse - Nørrebystrand 11, Bogense

08.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført udhus/maskinhus

Landzonetilladelse - Rostrupvej 80, Skamby

08.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Indvielse af klimaprojekt Bogense Bybæk

07.06.2018

Nordfyns Kommune er nu færdig med anlægget af Klimaprojekt Bogense Bybæk. Bybækken kan nu håndtere større nedbørshændelser i Bogenses opland.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan nr. 2017-7 Sommerhusområde

07.06.2018

Nordfyns Kommune har d. 31. maj 2018 vedtaget kommune-plantillæg
nr. 23 og lokalplan nr. 2017-7 for Sommerhusområde
ved Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00