Offentliggørelser

Afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk

24.04.2018

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk.

Høring af vandløbsgodkendelse

19.04.2018

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til åbning af en del af rørlagt strækning af Limkilde ved Bredbjerg.

§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Godkendelse af udvidelse af svineproduktion i to etaper

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til flytning og udvidelse af cykelskur samt etabl. af p-plads

Landzonetilladelse - Krudtgyden 9, Søndersø

12.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af garage/teknikrum

Tilladelse til at etablere en sø på Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

11.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 600-700 m2 på matr. nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle.

Generalforsamling 2018:

11.04.2018

Landvindingslagene Bogense Østre Enge, Bogense Vestre Enge og Bogense Vestre Digelag

Landzonetilladelse - Toderupvej 22, Søndersø

11.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Etablering af moniteringsboring i Dalskoven

09.04.2018

Tilladelse til at lave en moniteringsboring og udtage en vandprøve

Tilladelse til at etablere en sø og en jordvold med beplantning på Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

05.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 1200-1300 m2 på matr. nr. 1 br Egebjerggård Hgd,. Krogsbølle, samt en beplantet jordvold med en længde på 135 meter og en højde på 2 meter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00