Offentliggørelser

Tilladelse til at etablere en sø på Bjerrumvej 19, 5450 Otterup

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på ca. 2000 m2 på matr. nr. 6a Hjadstrup By, Hjadstrup.

Udbud på vintertjenesten i Nordfyns Kommune

16.05.2018

Dele af vintertjenesten i Nordfyns Kommune sendes nu i udbud.

Landzonetilladelse - Assensvej 45, Bogense

08.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus

Landzonetilladelse - Bredbjerg Gyde 15, Morud

07.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af garage

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af kunstgræsbane ved Bogense G&IF

04.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af kunstgræsbane ved Bogense G&IF

Miljøgodkendelse Bogensevej 49

04.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion på Bogensevej 49, 5471 Søndersø.

Landzonetilladelse - Viernevej 40, Veflinge

03.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Høring af vandløbsgodkendelse

02.05.2018

Nordfyns Kommune påtænker at gennemføre vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet.

Vandindvindingstilladelse på matr. nr. 5a Brandsby By

02.05.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 5a Brandsby By, Hjadstrup, Nordfyns Kommune

Høring af vandløbsgodkendelse

02.05.2018

Nordfyns Kommune påtænker at gennemføre vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00