Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Rostrupvej 80, Skamby

08.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Indvielse af klimaprojekt Bogense Bybæk

07.06.2018

Nordfyns Kommune er nu færdig med anlægget af Klimaprojekt Bogense Bybæk. Bybækken kan nu håndtere større nedbørshændelser i Bogenses opland.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan nr. 2017-7 Sommerhusområde

07.06.2018

Nordfyns Kommune har d. 31. maj 2018 vedtaget kommune-plantillæg
nr. 23 og lokalplan nr. 2017-7 for Sommerhusområde
ved Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Vandløbsrestaurering af Stenbækken

06.06.2018

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fjerne to fysiske spærringer i Stenbækken.

Landzonetilladelse - Østerballevej 14, Otterup

01.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af vinstue

Landzonetilladelse - Skovmøllevej 41, Veflinge

29.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af shelter i Ravnebanke Skov

Tilladelse til etableringen af kunstgræsbanen ved Bogense G & IF

28.05.2018

Tilladelse til etablering af kunstgræsbane, samt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse af drænvand fra banen

Landzonetilladelse - Ellebækvej, Otterup

17.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en shelter

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

17.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 22f Skovby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Tilladelse til at etablere en sø på Orelundvej 3, 5400 Bogense

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 800-1000 m2 på matr. nr. 2 Oregård Hgd., Ore.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00