Offentliggørelser

30.08.2018

200 meter gasledning langs Holmevej i Søndersø

29.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af ca. 200 meter gasledning langs Holmevej i Søndersø.

Tilladelse til tre søer ved Væde

24.08.2018

Kommunen meddeler tilladelse til etablering af tre søer på ca. 1200 m2, 800 m2 og 1800 m2 på ejendommene 1a, Væde By, Veflinge og 2a, Elverud Gde, Vigerslev.

Landzonetilladelse - Ørbækvej 43, Bogense

22.08.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage

Spildevandstilladelse Banevej 19 Veflinge

15.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads beliggende Banevej 19, 5474 Veflinge til forsyningens spildevandsanlæg.

Tilladelse til etablering af sø

09.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af to søer ved Skovsgårde.

Dispensaton til oprensning af to vandhuller

09.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af to søer på matrikelnummer 60, Bogense Markjorder, Bogense

Miljøgodkendelse Tevringevej 5

30.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler §12 miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud.

Miljøtilladelse Sandvad 4

25.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 16 b miljøtilladelse til eksisterende smågriseproduktion på Sandvad 4, 5471 Søndersø.

Afgørelse om midlertidig lukning af Æbelø for offentlighedens adgang

20.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om lukning af Æbelø for offentlighedens adgang jf. Naturbeskyttelseslovens § 27 stk. 1. jf. Jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00