Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

27.06.2018

Nordfyns
Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af
bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. 

Høring af tillæg til vandforsyningsplan – nedlæggelse af Torup og Omegn Vandværk

26.06.2018

Hjadstrup og Omegn Vandværk overtager pr. 1. januar 2019 Torup og Omegn Vandværk. Denne ændring af vandforsyningsstrukturen kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-4, Boligområde Sct. Anna Park, Bogense

26.06.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2018 vedtaget,
at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Landzonetilladelse - Slettens Landevej 96, Bogense

25.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny staldbygning

Landzonetilladelse - Ringevej 901, Otterup

18.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur

Nyt vandforsyningsregulativ - Søndersø Vandværk

13.06.2018

Nordfyns Kommune har godkendt et nyt regulativ for Søndersø Vandværk

Landzonetilladelse - Odensevej 169, Bogense

12.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag til garage

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Rosenhaven i Bogense

12.06.2018

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakerede oplande i Bogense Syd - udløbsnr BOSU405R.
Med samtidig afgørelse om at etableringen af regnvandsbassinet ikke er VVM-pligtigt

Landzonetilladelse - Vædevej 24, Morud

11.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en dobbelt carport

Landzonetilladelse - Nørrebystrand 11, Bogense

08.06.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført udhus/maskinhus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00