Offentliggørelser

Forannoncering af ændring af svineproduktion – Glavendrupvej 10, 5450 Otterup.

25.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Genindbygning af lettere forurenet jord

24.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord, i forbindelse med etablering af cykelsti på strækningen Hjadstrup - Kappendrup.

Kontrolprogram for Morud vandværk

21.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om kontrol af rå- og drikkevand Morud Vandværk

Boretilladelse til Veflinge Vandværk

21.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en boring og foreløbig indvindingstilladelse gældende indtil den 21. oktober 2019.

VVM screening Sdr Esterbølle for Veflinge Vandværk

21.09.2018

VVM screening Sdr Esterbølle for Veflinge Vandværk

Landzonetilladelse - Heden 29, Otterup

21.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af dobbeltgarage

Landzonetilladelse - Bogøvej 71/73, Otterup

20.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af trivsels- og aktivitetsrum

Landzonetilladelse - Norupvej 106, Otterup

18.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

17.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Høring af lokalplanforslag nr. 2018-5, Klintebjerg og Kommuneplantillæg nr. 1 samt Miljøvurdering

14.09.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. august 2018 vedtaget, at ovennævnte
planforslag skal fremlægges i offentlig høring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00