Offentliggørelser

800m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

25.10.2018

Nordfyns Kommune meddler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før anlæggelse af 800 m cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup

Tilladelse til oprensning af vandhul på Gyldensteen Strand

18.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af vandhul på matrikelnummer 1a, Langø, Nr. Sandager

Tilladelse til indvinding af drænvand fra Kørupvej 10, Kørup, 5450 Otterup

16.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand på matr. nr. 1a Kørup Hdg., Krogsbølle, Nordfyns Kommune.

Kontrolprogram for Tågerod Vandværk

15.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Tågerod Vandværk

Nedrivning af Romsøhuset

11.10.2018

Tilladelse til nedrivning af ”Romsøhuset”, Hofmansgavevej 17, 5450 Otterup

Nedrivningstilladelse - Hofmansgavevej 17, Otterup

10.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til nedrivning af Romsøhuset

Landzonetilladelse - Gl. Hedevej 6, Otterup

02.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til dobbeltgarage

Landzonetilladelse - Østerballevej 57, Otterup

01.10.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig opstilling af 3 telte

VVM screening Danish Agro Skamby

28.09.2018

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af et fyringsanlæg til kornafrens på Danish Agro, Ullerupvej 76, 5485 Skamby.

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Stensbyvej 41, 5485 Skamby.

26.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00