Offentliggørelser

Vandindvindingstilladelse Morud Vandværk

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

Forannoncering Hofmansgavevej 27 Otterup

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Forannoncering Udvidelse af minkfarm

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af minkfarm på Gulløkken 36, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Landzonetilladelse - Mosegravene 4, Søndersø

14.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

13.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Flyvesandsvej 21 og 24, Otterup

09.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Miljøgodkendelse Søndersø Jordhotel

08.03.2018

Nordfyns kommune har meddelt miljøgodkendelsen af Søndersø Jordhotel, Gørtlervej 12,5471 Søndersø.

Landzonetilladelse til at etablering af en sø, Rugårdsvej 780, 5462 Morud

05.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse i landzone

Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 30, Morud

28.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Vandindvindingstiladelse Morud Vandværk

27.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00