Offentliggørelser

Kontrolprogram for Grindløse Vandværk

05.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Grindløse Vandværk

Kontrolprogram for Holse-Ore Vandværk

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Holse-Ore Vandværk

Tilladelse til vandindvinding Nordfyns Vandværk

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler foreløbig vandindvindingstilladelse, tilladelse til at etablere og afprøve to boringer ved Norup og tilladelse til bortledning af oppumpet vand, samt afgørelse om VVM

Afgørelse om ikke-revurdering Lindøvej 5

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om at husdyrbruget på Lindøvej 5, 5450 Otterup ikke skal revurderes.

Dispensation til oprensning af gadekær på matr. 15 Torup By

28.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 15, Torup By, Skamby

Tilladelse til vandindvinding matr. 6a V. Egense By

26.11.2018

Nordfyns kommune meddeler: Endelig tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune.

Landzonetilladelse - Halsvej 53, Bogense

26.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til genopførelse af énfamiliehus

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

26.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 19a Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune.

Lovliggørende landzonetilladelse - Gerskovvej 32, Otterup

21.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til opført gyllebeholder 

Dispensation til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By, Søndersø.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00