Offentliggørelser

Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på ejendommen Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø matr.nr. 6a Fuglebjerglund, Veflinge.

Landzonetilladelse - Lundemosen 12, Otterup

14.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af carporte

Landzonetilladelse - Bjerrumvej 28, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

Landzonetilladelse - Harritslevvej 21, Bogense

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse - Egensegårdsvej 4, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af lejlighed

Tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

Dispensation til oprensning af gadekær i Kærby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 7000e, Kærby By, Skovby

Dispensation til renoveringsarbejde på Klintebjergstien

07.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til renoveringsarbejde på Klintebjergstien på matr. nr. 2f Gerskov By, Skeby.

Høring af lokalplanforslag nr. 2019-2 Nislevgård

07.02.2019

Nordfyns Kommune har d. 6. februar 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Kontrolprogram for Nordfyns Vandværk

06.02.2019

Kontrolprogram for Nordfyns Vandværk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00