Offentliggørelser

Høring af ønske om regulering af rende langs Harritslevvej

28.01.2019

Nordfyns Kommune sender hermed ønske om regulering af rende langs Harritslevvej i Bogense i høring.

Kontrolprogram for Ørritslev Vandværk

22.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Ørritslev Vandværk

Kontrolprogram for Klintebjerg Vandværk

22.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Klintebjerg Vandværk

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 30, Otterup

21.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

18.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg

Tilladelse til nedsivning Maderupvej 2

15.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at nedsive vej- og tagvand på Maderupvej 2

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

14.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til spejderformål

Afslag på indvindingstilladelse på Hedebovej 26

09.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler, med hjemmel i vandforsyningslovens § 201, afslag på ansøgningen.

Revurdering af svineproduktion, Lufthavnsvej 99, 5270 Odense N

07.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler revurdering af miljøgodkendelsen af svineproduktionen på Lufthavnvej 99, 5270 Odense N.

Høring af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

03.01.2019

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2018 godkendt forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022, som nu sendes i offentlig høring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00