Offentliggørelser

Afgørelse om ikke VVM-pligt på DK Plant

21.03.2019

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af fyringsanlæg på dk-Plant, 5450 Otterup

Vandindvindingstilladelse – VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk

19.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse for VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk.

Høring krydsningstilladelse ved Bogense Vestre Enge

18.03.2019

Nordfyns Kommune påtænker at tillade krydsning af to vandløb med lyslederkabel ved Storkenhøjvej i Bogense.

Afgørelse om miljøgodkendelse til NGF Nature Energy udvidelse

18.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse med miljøkonsekvensvurdering til udvidelse af NGF Nature Energy Fyn A/S’ biogasanlæg

Kontrolprogram 2019 for Nr. Nærå- Ringe Vandværk

18.03.2019

Rå- og drikkevandskontroller på Nr. Nærå- Ringe Vandværk

Landzonetilladelse - Hofmansgavevej 17, Otterup

15.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til genopførelse af helårshus

Landzonetilladelse - Rosenvænget 4, Bogense

12.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af garage

Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang

11.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Afgørelse om svineproduktion på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense

07.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2018-6, Boliger ved gadekæret i Særslev

05.03.2019

Nordfyns Kommune har d. 28. februar 2019 vedtaget Lokalplan 2018-6, Boliger ved gadekæret i Særslev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00