Offentliggørelser

Afgørelse om miljøtilladelse af svineproduktion på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

27.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

Tilladelse til nedsivning fra baner ved Otteruphallen

22.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af vand fra padelbaner og strandhåndbold.

Landzonetilladelse til etablering af ridebane, Langegyde 1, 5400 Bogense

22.01.2021

Der gives tilladelse til etablering af ridebane på matr.nr. 6a, Tofte By, Skovby, beliggende Langegyde 1, 5400 Bogense.

Tilladelse til videregående vandbehandling, Nordfyns Vandværk

20.01.2021

Nordfyns Kommmune meddeler hermed tilladelse til videregående vandbehandling med kulfilter (AC-anlægget) og UV-lys på Nordfyns Vandværk

Tilladelse til videregående vandbehandling, Jullerup Vandværk

20.01.2021

Nordfyns Kommmune meddeler hermed tilladelse til videregående vandbehandling med UV-lys på Jullerup Vandværk.

Vandindvindingstilladelse Fremmelev 48

19.01.2021

Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand, Anlæg nr. 471-116

Tillæg til spildevandsplan 2020-2

15.01.2021

Reduktion af overløb til kappendruprenden og Søndre landkanal fra 3 landsbyer

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

15.01.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 5ø V. Lunde By, Lunde, Vestergårdsvej 33, 5450 Otterup.

Endelig vedtagelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

15.01.2021

Nordfyns Kommune sendte d. 23/10/2020 en revideret indsatsplan i 8 ugers offentlig hørring, der er ikke indkommet hørringsvar i perioden.

Landzonetilladelse til opstilling af ny mobilantennemast i Morud

15.01.2021

Der gives hermed tilladelse til opførelse af en 42 m høj mobilantennemast på matr.nr. 9b, Vigerslev By, Vigerslev, beliggende Amagervej 47, 5462 Morud.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00