Offentliggørelser

Høring af Lokalplan 2020-3, Boliger i Morud

11.03.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Lokalplan 2020-3, Boliger i Morud, i offentlig høring i 4 uger

Miljøgodkendelse Hasmark Camping Udendørs badeland

10.03.2020

Nordfyns Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed godkendelse til det eksisterende udendørs badeland ved Hasmark Strand Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup.

Landzonetilladelse - Vedbyvej 26, Søndersø

10.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane 

Landzonetilladelse - Hessum Bygade 6, Otterup

10.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane og roundpen

Landzonetilladelse - Nørrebystrand 47, Bogense

09.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus

Høring af forslag til "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

09.03.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund" i offentlig høring i 4 uger

Landzonetilladelse - Askebyvej 10, Søndersø

09.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af løsdriftsbygning

Tilladelse til etablering af sø på Egensemark 41

04.03.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1200 m2 sø på matr. nr. 8ae V. Egense By, Grindløse

Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

03.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune

02.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 27. februar 2020 endeligt vedtaget Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00