Offentliggørelser

Høring af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031

06.12.2018

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2031 for Nordfyns Kommune

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 806, Morud

06.12.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af mobilantennemast

Kontrolprogram for Roerslev Vandværk

05.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Roerslev Vandværk

Kontrolprogram for Guldbjerg- Nr. Sandager Vandværk

05.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Guldbjerg- Nr. Sandager Vandværk

Kontrolprogram for Nørreby Vandværk

05.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Nørreby Vandværk

Kontrolprogram for Grindløse Vandværk

05.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Grindløse Vandværk

Kontrolprogram for Holse-Ore Vandværk

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Holse-Ore Vandværk

Tilladelse til vandindvinding Nordfyns Vandværk

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler foreløbig vandindvindingstilladelse, tilladelse til at etablere og afprøve to boringer ved Norup og tilladelse til bortledning af oppumpet vand, samt afgørelse om VVM

Afgørelse om ikke-revurdering Lindøvej 5

04.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om at husdyrbruget på Lindøvej 5, 5450 Otterup ikke skal revurderes.

Dispensation til oprensning af gadekær på matr. 15 Torup By

28.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 15, Torup By, Skamby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00