Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til flytning og udvidelse af cykelskur samt etabl. af p-plads

Landzonetilladelse - Krudtgyden 9, Søndersø

12.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af garage/teknikrum

Tilladelse til at etablere en sø på Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

11.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 600-700 m2 på matr. nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle.

Generalforsamling 2018:

11.04.2018

Landvindingslagene Bogense Østre Enge, Bogense Vestre Enge og Bogense Vestre Digelag

Landzonetilladelse - Toderupvej 22, Søndersø

11.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Etablering af moniteringsboring i Dalskoven

09.04.2018

Tilladelse til at lave en moniteringsboring og udtage en vandprøve

Tilladelse til at etablere en sø og en jordvold med beplantning på Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

05.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 1200-1300 m2 på matr. nr. 1 br Egebjerggård Hgd,. Krogsbølle, samt en beplantet jordvold med en længde på 135 meter og en højde på 2 meter.

Miljøgodkendelse på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

04.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion, Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Spildevandstilladelse til OK, Odensevej 80 Søndersø

04.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler spildevandstilladelse til OK a.m.b.a. Odensevej 80 5471 Søndersø

Vandindvindingstilladelse Ørritslev Vandværk

27.03.2018

Høring om fornyelse af indvindingstilladelse til Ørritslev Vandværk på 60.000m3/år.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00