Offentliggørelser

Tilladelse til nedsivning Maderupvej 2

15.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at nedsive vej- og tagvand på Maderupvej 2

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

14.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til spejderformål

Afslag på indvindingstilladelse på Hedebovej 26

09.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler, med hjemmel i vandforsyningslovens § 201, afslag på ansøgningen.

Revurdering af svineproduktion, Lufthavnsvej 99, 5270 Odense N

07.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler revurdering af miljøgodkendelsen af svineproduktionen på Lufthavnvej 99, 5270 Odense N.

Høring af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

03.01.2019

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2018 godkendt forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022, som nu sendes i offentlig høring

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2018-5, Klintebjerg og Kommuneplantillæg nr. 1

21.12.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 20. december 2018 vedtaget ovennævnte planer. De endelige planer offentliggøres den 21. december 2018

Endellig afgørelse om kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

20.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16a, til ændring af kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

Høring af krydsningstilladelse af tre vandløb

19.12.2018

Nærværende udkast til afgørelse sendes i offentlig høring fra 20. december 2018 til 28. januar 2019.

Kontrolprogram for Otterup Vandværk

19.12.2018

Nordfyns Kommune meddler afgørelse af kontrolprogram til Otterup Vandværk

Kontrolprogram for Kappendrup Vandværk

19.12.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse af kontrolprogram Kappendrup Vandværk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00