Offentliggørelser

Vandindvindingstilladelse på matr. nr. 5a Brandsby By

02.05.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 5a Brandsby By, Hjadstrup, Nordfyns Kommune

Høring af vandløbsgodkendelse

02.05.2018

Nordfyns Kommune påtænker at gennemføre vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet.

Skåstrupvej 36, Bogense

02.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere kontor i lade 

Rødegyde 2, Bogense

02.05.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tømrerværksted

Høring af tillæg til vandforsyningsplan - nedlæggelse af Hårslev Vandværk

30.04.2018

Gamby-Hindevad Vandværk overtager pr. 1. juli 2018 Hårslev Vandværk. Denne ændring af vandforsyningsstrukturen kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 696, Morud

30.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny bygning

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken

26.04.2018

Nordfyns Kommune har d. 26. april 2018 vedtaget lokalplan 2018-2 for etplanshuse i Fionaparken.

Afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk

24.04.2018

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk.

Høring af vandløbsgodkendelse

19.04.2018

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til åbning af en del af rørlagt strækning af Limkilde ved Bredbjerg.

§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Godkendelse af udvidelse af svineproduktion i to etaper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00