Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 178, Otterup

22.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads

Reduktion af skovbyggelinjen, lokalplan nr. 2019- 1, Morud

16.08.2019

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for ovennævnte lokalplan

Forannoncering af svineproduktion Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

14.08.2019

Ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug

Landzonetilladelse - Gammel Skolevej 16, Morud

12.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til overdækket areal

Forannoncering om svineproduktion, Kellebyvej 38

05.08.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Multibane til Skamby Boldklub

30.07.2019

Nordfyns Kommunen meddeler tilladelse til etablering af multibane på Bredgade 64, matrikel 1ø, Skamby By, Skamby.

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 801, Morud

16.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af gildesal

Miljøgodkendelse - tillæg

15.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse for Søndersø Kartingklub. Tillægget gælder øget kørsel med udlejningskarts.

Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 36, Morud

08.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etableret ridebane

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

04.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 800 m2 sø på ejendommen Rugårdsvej 692. 5462 Morud matrikel nr. 6a Sværupgård, Vigerslev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00