Offentliggørelser

Bårdesøvej 128, Otterup

17.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af feriebolig

Dispensation til oprensning af dunhammer i § 3 beskyttet sø

13.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

Boretilladelse og midlertidig vandindvindingstilladelse til Emmelev A/S

11.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere og afprøve én boring, samt foreløbig tilladelse til at indvinde vand fra boringen.

Endelig §16b miljøtilladelse, Bredgade 130 Skamby

06.06.2019

Afgørelse om svineproduktion på Bredgade 130, 5485 Skamby

Landzonetilladelse - Vestergårdsvej 32, Otterup

29.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af en ny gittermast

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud

29.05.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 23. maj 2019
vedtaget Lokalplan nr. 2019-1 ’Boligområde ved Åbakkevej i Morud’

Landzonetilladelse - Nymarksvej 9, Søndersø

28.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Afgørelse om kvægproduktionen på Jersorevej 20, 5400 Bogense

27.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til kvægproduktionen på
Jersorevej 20, 5400 Bogense

Landzonetilladelse - Gl. Hedevej 5, Otterup

27.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hestestald

Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

27.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af byggegrund mhp. opførelse af nyt enfamiliehus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00