Offentliggørelser

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt separatkloakeret område - sct. Annagade - til Bybækken

31.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed udledningstilladelse til regnbetinget udledning i udløb til vandløbet Bybækken

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Gyden 2, Grindløse, Bogense

25.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1500 m2 sø på matr. nr. 19a Grindløse By, Grindløse.

Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Askeby

23.10.2019

Nordfyns Kommune har den 12. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev

Landzonetilladelse - Langager 37, Søndersø

22.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tunneldrivhus

Mulighed for oprettelse af vandråd

22.10.2019

Mulighed for oprettelse af vandråd i hovedvand-oplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

Afgørelse om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

21.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion
på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Glavendrupvej 40, Otterup

17.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til eksisterende ridebane

Landzone -  Nabbevej 3, Bogense

16.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af skydebane

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning samt to udhus på Havrehedskolen

Spildevandstilladelse til Fjerkræslagteriet Allégården I/S

16.10.2019

Nordfyns kommune har i dag meddelt spildevands-tilladelse til 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00