Offentliggørelser

Tilladelse til etablering af to søer – ændret anvendelse i landzone

25.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 1000 m2 på matr. nr. 1e og 1bd Egebjerggård Hgd., Krogsbølle

Landzonetilladelse - Limkilde 15, Morud

25.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til løsdriftsstald

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

22.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 700 m2 sø på matr. nr. 6e Skovsgårde, Hårslev

Tilladelse til etablering af sø samt terrænregulering i landzone

22.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1000 m2 sø samt terrænregulering i form af en vold med en højde på 80 cm på matr. nr. 85d Skovby By, Skovby.

Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Torup

07.11.2019

Nordfyns Kommune har den 19. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde og terrænregulering på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby

Landzonetilladelse - Rugbjerg 24, Bogense

07.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt 

Høring af Planstrategi 2019

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 besluttet, at sende Planstrategi 2019 i offentlig høring.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplanforslag 2019-7, boliger i Bøgeparken

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 'Boligområde ved Norgesvej'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 ’Boligområde ved Norgesvej
i Bogense’

Høring af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 2019-14 Biogasanlæg 'Lykkeslund'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2019
vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00