Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Præstevejen 8, Otterup

06.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af legeplads.

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 120, Otterup

05.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af udhus/carport bygning

Landzonetilladelse - Sandvad/Ullerupvænget Søndersø

05.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af midlertidig anstillingsplads

Landzonetilladelse - Bårdesøvej 146, Otterup

02.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort landbrugsbebyggelse

Høring af Lokalplanforslag 2019-10, Nyt boligområde i Otterup

02.12.2019

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til
Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup, i offentlig høring i 5 uger

Høring vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger

29.11.2019

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af samtlige bygninger på Kæret 4, Bogense

Dispensation til oprensning af tre § 3 beskyttede søer

27.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning af tre § 3 beskyttede søer i den beskyttede mose på matrikel nr. 35a Agernæs By, Krogsbølle.

Tilladelse til etablering af to søer – ændret anvendelse i landzone

25.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 1000 m2 på matr. nr. 1e og 1bd Egebjerggård Hgd., Krogsbølle

Landzonetilladelse - Limkilde 15, Morud

25.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til løsdriftsstald

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

22.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 700 m2 sø på matr. nr. 6e Skovsgårde, Hårslev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00