Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Ørbækvej 43, Bogense

22.08.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage

Spildevandstilladelse Banevej 19 Veflinge

15.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads beliggende Banevej 19, 5474 Veflinge til forsyningens spildevandsanlæg.

Tilladelse til etablering af sø

09.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af to søer ved Skovsgårde.

Dispensaton til oprensning af to vandhuller

09.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af to søer på matrikelnummer 60, Bogense Markjorder, Bogense

Miljøgodkendelse Tevringevej 5

30.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler §12 miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud.

Miljøtilladelse Sandvad 4

25.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 16 b miljøtilladelse til eksisterende smågriseproduktion på Sandvad 4, 5471 Søndersø.

Afgørelse om midlertidig lukning af Æbelø for offentlighedens adgang

20.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om lukning af Æbelø for offentlighedens adgang jf. Naturbeskyttelseslovens § 27 stk. 1. jf. Jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017.

Høring - ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Hofmansgavevej 17, Otterup

18.07.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at nedrive bygningen på matr.nr. 1r Hofmansgave Hgd., Norup 

Landzonetilladelse - Huggetvej 153 A, Bogense

13.07.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opfoerelse af hytte

Udledningstilladelse til Veflinge Vandværk

04.07.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Udledningstilladelse fra boring DGU 136.1065, Veflinge vandværk, til diffus nedsivning frem til 1. marts 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00