Offentliggørelser

Afgørelse om svineproduktion på Bogmose 32 5400 Bogense

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion på Bogmose 32, 5400 Bogense

Kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

Kontrolprogram for Hasmark Vandværk

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Vandværk

Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på ejendommen Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø matr.nr. 6a Fuglebjerglund, Veflinge.

Landzonetilladelse - Lundemosen 12, Otterup

14.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af carporte

Landzonetilladelse - Bjerrumvej 28, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

Landzonetilladelse - Harritslevvej 21, Bogense

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse - Egensegårdsvej 4, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af lejlighed

Tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

Dispensation til oprensning af gadekær i Kærby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 7000e, Kærby By, Skovby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00