Offentliggørelser

Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang

11.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Afgørelse om svineproduktion på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense

07.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2018-6, Boliger ved gadekæret i Særslev

05.03.2019

Nordfyns Kommune har d. 28. februar 2019 vedtaget Lokalplan 2018-6, Boliger ved gadekæret i Særslev

Landzonetilladelse - Langesøvej 113, Morud

01.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en dobbelt carport og et drivhus

Høring af Lokalplan nr. 2019-1 Boligområde ved Åbakkevej i Morud

01.03.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2019 vedtaget,
at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. 

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 Produktionsvirksomheder

01.03.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 28. februar 2019
vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2, Retningslinjer for produktionserhverv og
udpegning af område i Søndersø 

Tilladelse til vandløbsregulering langs Harritslevvej i Bogense

28.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til regulering af rende langs Harritslevvej i Bogense på matrikelnummer 7000f, Harritslevgård Hgd., Skovby

Afgørelse af cykelsti mellem Skamby og Søndersø

25.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om, at etableringen af cykelsti mellem Skamby og Søndersø ikke udløser en VVM redegørelse

Afgørelse om svineproduktion på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

21.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktionen på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Høring: Revidering af Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

18.02.2019

Nordfyns Kommune sender forslag til revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune i offentlig høring jf. § 3 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00