Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Kosterslevvej 19, Søndersø

26.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af værksted/garage/bådhus

Høring af forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05

25.03.2019

Nordfyns Kommune har d. 25. marts 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Høringsbrev vedr. vandløbsregulering - Norup Høje

21.03.2019

Projektet omhandler anlæggelse af grøft på en rørlagt strækning på ca. 400 meter der løber imellem de ovennævnte matrikler.

Afgørelse om ikke VVM-pligt på DK Plant

21.03.2019

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af fyringsanlæg på dk-Plant, 5450 Otterup

Vandindvindingstilladelse – VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk

19.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse for VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk.

Høring krydsningstilladelse ved Bogense Vestre Enge

18.03.2019

Nordfyns Kommune påtænker at tillade krydsning af to vandløb med lyslederkabel ved Storkenhøjvej i Bogense.

Afgørelse om miljøgodkendelse til NGF Nature Energy udvidelse

18.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse med miljøkonsekvensvurdering til udvidelse af NGF Nature Energy Fyn A/S’ biogasanlæg

Kontrolprogram 2019 for Nr. Nærå- Ringe Vandværk

18.03.2019

Rå- og drikkevandskontroller på Nr. Nærå- Ringe Vandværk

Landzonetilladelse - Hofmansgavevej 17, Otterup

15.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til genopførelse af helårshus

Landzonetilladelse - Rosenvænget 4, Bogense

12.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af garage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00