Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Limkilde 21, Morud

09.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opført carport og udhus

Landzonetilladelse - Norupvej 37, Otterup

08.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til allerede opført halvtag på 68 m²

Afgørelse om svineproduktion på Toderupvej 21, 5471 Søndersø

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Toderupvej 21, 5471 Søndersø

Indvindingstilladelse af vand Krogsbølle

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg.

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg., Vigerslev, Nordfyns Kommune

Landzonetilladelse til etablering af sø på mtr.nr. 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

01.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matrikelnummer 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

Nordfyns Kommunens Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendt

01.04.2019

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031

Høring af lokalplanforslag nr. 2019-4 Søndersø Bymidte

01.04.2019

Nordfyns Kommune har d. 28. marts 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Afgørelse om svineproduktion på Holmevej 102, 5471 Søndersø

28.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Tilladelse til etablering af sø på matr 4ab, Agernæs By

27.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 4ab, Agernæs By, Krogsbølle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00