Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Gl. Kappendrupvej 15, Otterup

16.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en hal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2020-3, Boliger ved Søndersøvej 226-228 i Morud

16.04.2020

Nordfyns Kommune har d. 16. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 2020-3, Boliger ved Søndersøvej 226-228 i Morud

Landzonetilladelse - Oregårdvej 51, Bogense

16.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag

Endelig vedtagelse af "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

15.04.2020

Nordfyns Koimmune har den 15. april 2020 vedtaget "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

Landzonetilladelse - Egensevej 12, Otterup

14.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på terræn

Dispensation til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Fjordmarken

14.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 2 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo med kemiske bekæmpelsesmidler på beskyttet eng på matrikel nr. 2cq Norup Strand, Norup.

Landzonetilladelse - Tokkerodvej 24, Morud

06.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af naturlegeplads

Høring af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplanforslag 2019-16, Bogense Kyst

03.04.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst, i offentlig høring i 4 uger.

Dispensation til parkeringsanlæg ved Langesøhallen

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til parkeringsanlæg på matrikel nr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev.

Tilladelse til udvidelse af parkeringsanlæg ved Langesøhallen – ændret anvendelse i landzone

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til udvidelse af parkeringsanlægget på matriklerne 11b, 2ad og 7000b Langesø Hgd., Vigerslev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00