Offentliggørelser

Udledningstilladelse ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakeret område Stenløkkeparken delområde H til Brorenden

Afgørelse om at der ikke skal laves miljøkonsekvensrapport ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før ny byggemodning ved Horsebækvej i Otterup.

Kontrolprogram for Uggerslev Vandværk

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse af kontrolprogram til Uggerslev Vandværk

Afgørelse om svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: §16b miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

Landzonetilladelse - Vellingevej 48, Otterup

16.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af skur

Landzonetilladelse - Hjadstrupvej 34, Otterup

15.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion - Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

11.04.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Landzonetilladelse - Gersøvej 35, Otterup

11.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Miljøtilladelse til hestehold på Søndersøvej 144

10.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler miljøtilladelse til hestehold på Søndersøvej 144

Afgørelse om svineproduktion Møllerled 15

09.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler §16 miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Møllerled 15, 5400 Bogense.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00