Offentliggørelser

Høring af forslag til "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

09.03.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund" i offentlig høring i 4 uger

Landzonetilladelse - Askebyvej 10, Søndersø

09.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af løsdriftsbygning

Tilladelse til etablering af sø på Egensemark 41

04.03.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1200 m2 sø på matr. nr. 8ae V. Egense By, Grindløse

Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

03.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune

02.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 27. februar 2020 endeligt vedtaget Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 2019-14, ”Udvidelse af Lykkeslund Bioenergi ApS”

02.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 27. februar 2020 endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 2019-14, ”Udvidelse af Lykkeslund Bioenergi ApS”.

Miljøgodkendelse Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24

28.02.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse til udvidelse af Lykkeslund Bioenergi ApS med en eftergasningstank.

Landzonetilladelse - Petersmindevej 18, Otterup

26.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af 3 lejligheder

Afgørelse om kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

26.02.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til malkekvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

Tilladelse til nedsivning af procesvand i nedsivningsbassin

25.02.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af 9500 m3 procesvand fra trykprøvning af nye tanke på Nature Energy Nordfyn A/S.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00