Offentliggørelser

Tilladelse til åbning mv. af rørlagt vandløb ved Ditlevsdal i Morud

02.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af rørlagt vandløb, samt udlægning af gydegrus og skjulesten i åbent vandløb på følgende matrikler: 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Dispensation til udvidelse af § 3-beskyttet sø på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

01.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation til udvidelse af § 3-beskyttet sø på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

Landzonetilladelse til etablering af fire jordvolde på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

01.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af jordvolde på matr. nr. 19a Skeby By, Skeby

Dispensation til sommerhusbebyggelse på § 3 natur

31.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til opførsel af et sommerhus på 122 m2 med tilhørende terrasse, parkering og vejanlæg på matrikel nr. 4a Skovby Nymark, Skovby.

Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og og Lokalplan 2020-5, mindre erhvervsområde ved Emmelev

31.08.2020

Nordfyns Kommmunalbestyrelse har den 27. august 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Høring af reguleringstilladelse efter vandløbsloven

28.08.2020

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til opdimensionering af rørlagt vandløb.

Afgørelse om revurdering af svineproduktionen på Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

28.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen på Smidstrupvej 19, 54001 Bogense

Dispensation til udvidelse af to § 3-beskyttede søer

27.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at udvide to § 3-beskyttede søer på ejendommen Toderupvej 21, 5471 Søndersø, matr. 1c Slagstrup By, Særslev

Afgørelse om anmeldelse til etablering af plansilo på Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense

27.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse af en anmeldelse efter § 11 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense

Landzonetilladelse Bogøvej 33 Otterup

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at opføre en hestestald med plads til 3 heste på 135 m2 som ansøgt på matr.nr.6i, SkebyBy, Skeby.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00