Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

29.05.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 29. maj 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

Landzonetilladelse - Gerskovvej 38, Otterup

29.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ny grusfold/ridebane

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

28.05.2020

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Naturplant om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

Vandindvindingstilladelse Emmelev AS

28.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til vandindvinding på 20.000 m3/år fra boringen DGU nr. 137.1555.

Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

28.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

27.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt stuehus og garage

Landzonetilladelse - Tvedslundvej 15, Søndersø

26.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hestebokse

Tilladelse til etablering af skråningssikring ved Liljeparken i Krogsbølle

26.05.2020

Nordfyns Kommune har givet tilladelse til skråningssikring ved Liljeparken. Tilladelsen er givet efter kystbeskyttelseslovens §3

Landzonetilladelse - Kæret 14, Bogense

19.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et dobbelthus og et enkelthus

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Huggetvej 37

14.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 600 m2 sø på matr. nr. 90a Bogense Markjorder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00