Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Halsvej 53, Bogense

26.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til genopførelse af énfamiliehus

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

26.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 19a Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune.

Lovliggørende landzonetilladelse - Gerskovvej 32, Otterup

21.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til opført gyllebeholder 

Dispensation til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af gadekær på matrikelnummer 77, Søndersø By, Søndersø.

Kontrolprogram for Maderup og Omegns Vandværk

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Afgørelse om kontrolprogram til Maderup og Omegns Vandværk.

Forannoncering af svineproduktion, Bogmosevej 32, 5400 Bogense

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Forannoncering af udvidelse og ændring af svineproduktion – Bogmose 32, 5400 Bogense.

Høring af lokalplanforslag nr. 2018-6 Boliger ved Gadekæret i Særslev

16.11.2018

Nordfyns Kommune har d. 16. november 2018 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Landzonetilladelse - Hjadstrupvej 34, Otterup

15.11.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af udhusbygning til stald

Høring om medbenyttelse af dræn ved Tørresø Strand

14.11.2018

Nordfyns Kommune sender hermed ønske om medbenyttelse af drænsystem ved Tørresø Strand i høring

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra multibane

13.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af overfladevand fra multibane på ejendommen: Skovgyden 60, 5450 Otterup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00