Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 36, Morud

08.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etableret ridebane

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

04.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 800 m2 sø på ejendommen Rugårdsvej 692. 5462 Morud matrikel nr. 6a Sværupgård, Vigerslev.

Indvindingstilladelse til Veflinge Vandværk

02.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed Veflinge Vandværk endelig vandindvindingstilladelse til boringerne DGU nr. 136.2001, 136.1064 og 136 341.

Landzonetilladelse - Søndersøvej 144, Morud

02.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Fordebat -  HCA-Airport

01.07.2019

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny
planlægning og udvidelse af HCA-Airport

Afgørelse af anmeldelse om etablering af gyllebeholder på Lillebro 20, 5450 Otterup

27.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en gyllebeholder på Lillebro 20, 5450 Otterup.

Landzonetilladelse - Rue Hed 66, Morud

26.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af læskur til heste

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

25.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler: Miljøgodkendelse til ændringer af projekt for udvidelse af NGF Nature Energy Nordfyns biogasanlæg og afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1n Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune

25.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1n Kærby By, Skovby, Nordfyns Kommune

Landzonetilladelse - Ejlby Lundevej 21, Soendersoe

25.06.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til frastykning af bygningssæt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00