Offentliggørelser

Landzonetilladelse - Branebjerg 1, Søndersø

30.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel

Ekspropriation til ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg - åstedsforretning

26.06.2020

Nordfyns Kommune holder åstedsforretning mandag den 10. august 2020 som forberedelse til anlæggelse af ny cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr.nr. 2d Farsbølle By, Hårslev

23.06.2020

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Skovdyrkerne Øerne om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 2d Farsbølle By, Hårslev

Tilladelse til krydsning af Stavis Å

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis å med gangbro, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Landzonetilladelse til etablering af sø – Klingeskov 45, Klintebjerg

22.06.2020

Nordfyns Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø efter planlovens § 35 på matr. 2c, Gerskov by, Skeby tilhørende Klingeskov 45.

Tilladelse til ny rentvandstank – Veflinge Vandværk

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en ny rentvandstank ved pumpestationen på Ørritslevvej.

Afgørelse om tilladelse til opsætning af kornsilo på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til opsætning af kornsilo til 1.000 ton på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge

Afgørelse om svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø

22.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til den eksisterende svineproduktion på Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

Landzonetilladelse - Rostrupvej 42, Søndersø

19.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af stålhal

Landzonetilladelse til etablering af sø

18.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler landzonetilladelse til etablering af sø efter planlovens § 35 på matr. 3a Morudskov, Vigerslev tilhørende Skovgårds Allé 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00