Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

14.08.2020

Nordfyns Kommune har d. 14. august 2020 vedtaget Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

Dispensation til oprensning af § 3 beskyttet sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af den beskyttede sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle.

Nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsrestaurering af Dybmoserenden nedre og Tværskov Mølle Å øvre.

12.08.2020

Vandløbsrestaurering af vandløb er på matr. nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og 19a. Fastrup By, Vigerslev.
Opgravet materiale genindbygges på matr.nr. 19a og 14f, Farstrup By, Vigerslev.

Nedsivning af overfladevand fra ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

03.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

Ikke miljøvurderingspligt for ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

31.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om, at den nye cykelsti mellem Bredbjerg og Morud, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Tilladelse til krydsning af Stavis Å

31.07.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis Å med stibro til ny cykelsti, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Dispensation til udvidelse og oprensning af sø, Toftekærsvej 50, Skåstrup

29.07.2020

Nordfyns Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens til udvidelse og oprensning af en § 3-beskyttet sø på matr. 8c, 8l og 8m Skåstrup By, Ore tilhørende Toftekærsvej 50, Skåstrup, 5400 Bogense.

Landzonetilladelse til etablering af jordvold, Toftekærsvej 50, Skåstrup

29.07.2020

Nordfyns Kommune giver landzonetilladelse til etablering af jordvold efter planlovens § 35 på matr. 8c, 8l og 8m Skåstrup By, Ore tilhørende Toftekærsvej 50, Skåstrup, 5400 Bogense.

Ikke miljøvurderingspligt af etablering af polyuretanproduktion

17.07.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at etableringen og driften af polyuretanproduktion på Sunekær 15, 5471 Søndersø ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00