Offentliggørelser

Afgørelse af kontrolprogram Gamby- Hindevad

03.09.2020

Med hjemmel i § 7, stk. 3 i drikkevandsbekendtgørelsen fremsender vi Gamby-Hindevad Vandværks nye kontrolprogram, der træder i kraft den 22. august 2020 og afløser kontrolprogrammer givet efter tidligere bekendtgørelser.

Tilladelse til øget indvinding mv. til Nordfyns Vandværk

02.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til øget indvinding, rensning af råvand, ændring af indvindingsanlæg samt udledning og nedsivning af behandlet råvand til Nordfyns Vandværk

Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-2

02.09.2020

Reduktion af overløb til Kappendruprenden og Søndre landkanal fra 3 landsbyer.
Kommunalbestyrelsen har d. 27. august 2020 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan nr. 2020-2 offentlig høring.

Tilladelse til åbning mv. af rørlagt vandløb ved Ditlevsdal i Morud

02.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til åbning af rørlagt vandløb, samt udlægning af gydegrus og skjulesten i åbent vandløb på følgende matrikler: 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Dispensation til udvidelse af § 3-beskyttet sø på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

01.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation til udvidelse af § 3-beskyttet sø på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

Landzonetilladelse til etablering af fire jordvolde på Ølundgyden 7, 5450 Otterup

01.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af jordvolde på matr. nr. 19a Skeby By, Skeby

Dispensation til sommerhusbebyggelse på § 3 natur

31.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til opførsel af et sommerhus på 122 m2 med tilhørende terrasse, parkering og vejanlæg på matrikel nr. 4a Skovby Nymark, Skovby.

Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og og Lokalplan 2020-5, mindre erhvervsområde ved Emmelev

31.08.2020

Nordfyns Kommmunalbestyrelse har den 27. august 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Høring af reguleringstilladelse efter vandløbsloven

28.08.2020

Nordfyns Kommune påtænker at meddele tilladelse til opdimensionering af rørlagt vandløb.

Afgørelse om revurdering af svineproduktionen på Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

28.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen på Smidstrupvej 19, 54001 Bogense

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00