Offentliggørelser

Vandindvindingstilladelse Emmelev AS

28.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til vandindvinding på 20.000 m3/år fra boringen DGU nr. 137.1555.

Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

28.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

27.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt stuehus og garage

Landzonetilladelse - Tvedslundvej 15, Søndersø

26.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hestebokse

Tilladelse til etablering af skråningssikring ved Liljeparken i Krogsbølle

26.05.2020

Nordfyns Kommune har givet tilladelse til skråningssikring ved Liljeparken. Tilladelsen er givet efter kystbeskyttelseslovens §3

Landzonetilladelse - Kæret 14, Bogense

19.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et dobbelthus og et enkelthus

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Huggetvej 37

14.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 600 m2 sø på matr. nr. 90a Bogense Markjorder.

Landzonetilladelse - Nyhave 15, Bogense

13.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til shelterplads

Landzonetilladelse - Egensemark 51, Bogense

12.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Landzonetilladelse - Grønnegade 28, Otterup

06.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af have

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00