Offentliggørelser

Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb ifm. Udstykning i Morud v. Åbakkevej

30.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb ifm. Udstykning i Morud v. Åbakkevej

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

30.09.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. september 2020 besluttet at vedtage ovenstående planer endeligt.

Tilladelse til sandfang i Travn Skov afløbet

22.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til er sandfang i Travn Skov afløbet

Dispensation til oprensning af §3 beskyttet regnvandsbassin

17.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation til oprensning af §3 beskyttet regnvandsbassin på matrikel nr. 8s, Vedby By, Søndersø

Landzonetilladelse Skovgyden 15, Ørritslev Skov, 5450 Otterup

16.09.2020

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport og overdækning på Skovgyden 15, Ørritslev Skov, 5450 Otterup

Tilladelse til ny boring – Veflinge Vandværk

09.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til Veflinge Vandværk til at etablere og afprøve 1 boring ved Sdr. Esterbølle.

Skovrejsning på matrikler tilhørende Toderupvej 21, 5471 Søndersø

08.09.2020

Nordfyns Kommune har vurderet, at skovrejsningsprojekter på matriklerne 3a Toderup By, Særslev og 1c Slagstrup By, Særslev tilhørende Toderupvej 21, 5471 Søndersø ikke kræver en VVM-afgørelse.

Udledningstilladelse til regnvandsudløb fra nyt boligområde i Morud

07.09.2020

Nordfyns kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra udstykningen Åbakkevej i Morud.

Dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus

07.09.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til åbning af Dybmoserenden, samt udlægning af skjulesten og gydegrus på matrikel nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og matrikel 19a, Farstrup By, Vigerslev.

Screening af ansøgning om skovrejsning på Rødegårdsvej 10, Søndersø

07.09.2020

Det vurderes at projektet ikke er VVM pligtigt, hvorfor Nordfyns Kommune ikke har indvendinger mod projektet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00