Offentliggørelser

Landzonetilladelse til opførelse af ny stålhal på 46 m² på Egeløkkevej 17, 5450 Otterup

20.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at opføre en ny stålhal på 46 m² på matr.nr. 1bv, Nislevgård Hgd., Otterup.

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding Kappendrup

18.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 11h, Kappendrup By, Hjadstrup, Nordfyns Kommune.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

14.08.2020

Nordfyns Kommune har d. 14. august 2020 vedtaget Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

Dispensation til oprensning af § 3 beskyttet sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af den beskyttede sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle.

Nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsrestaurering af Dybmoserenden nedre og Tværskov Mølle Å øvre.

12.08.2020

Vandløbsrestaurering af vandløb er på matr. nr. 12f, Farstrup By, Vigerslev og 19a. Fastrup By, Vigerslev.
Opgravet materiale genindbygges på matr.nr. 19a og 14f, Farstrup By, Vigerslev.

Nedsivning af overfladevand fra ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

03.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

Ikke miljøvurderingspligt for ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

31.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om, at den nye cykelsti mellem Bredbjerg og Morud, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Tilladelse til krydsning af Stavis Å

31.07.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Stavis Å med stibro til ny cykelsti, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Dispensation til udvidelse og oprensning af sø, Toftekærsvej 50, Skåstrup

29.07.2020

Nordfyns Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens til udvidelse og oprensning af en § 3-beskyttet sø på matr. 8c, 8l og 8m Skåstrup By, Ore tilhørende Toftekærsvej 50, Skåstrup, 5400 Bogense.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00